2016. június 22., szerda

David Wilkerson - Szellemi vakság 2.

Honnan jött Isten szolgáira ez a vakság? A pásztorok szívében lévő bűn és a hívők életében lévő bűn az, ami Isten házában a tisztánlátás hiányát létrehozza. Ézsaiás ezt mondta: "Nem akartak útjain járni, és nem hallgattak tanítására."

János az utolsó idők laodíceai gyülekezetéről prófétált, amely teljesen vak volt, anélkül, hogy tudatában lett volna. "Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire; de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen" (Jelenések 3:17).
A karizmatikus gyülekezet nem tudja, hogy minden áldása ellenére a vakság elkezdődik!

A világ Isten házában szinte mindent megérint és megfertőz és csak kevesen veszik észre. Miért? Ézsaiás ezt mondta: "Lángolt körülötte, de nem értette, égette őt, de nem szívlelte meg." (Ézsaiás 42:25).

Megtanuljuk igazolni a bűneinket és alkalmazkodunk hozzájuk. A koreografált tánc manapság sok karizmatikus gyülekezetben annyira újszerűnek, annyira ártatlannak tűnik, de egyes helyeken most már szombat esti táncműsorrá változnak - amelyet a gyülekezet finanszíroz. Ez is egy újabb vakon botorkáló lépés a világ felé. Az élvezetek iránti vágyat Isten népében egyenesen a szentélyben erősítgetik. Az imádat egyik nagyszerű felajánlása lehet a spontán tánc Szellemben, de a koreografált tánc Isten házában testi manipulációtól bűzlik.

Szó szerint keresztény vezetők és hívők ezrei vásároltak olyan televíziókat, amelyek most már képesek playboy típusú műholdas csatornákról pornográf műsorokat fogni. Isten fiai egyre növekvő számban kiállnak a pulpitusra és a szent Isten igazságosságát hiredetik, azután pedig a Sátán gonosz bálványa elé ülnek és szívják magukba a lélekmocskoló pornót.

Ki képes meglátni, hogy Sátán ezeket a fegyvereket arra használja, hogy meglopja a hívők hitét, elvegye a békét, megtörje a szentséget, családokat szakítson szét, szolgálatokat semmisítsen meg? Hol vannak azok a pásztorok, akik felkiáltanak: "Add vissza az érintetlen családjainkat! Add vissza az otthonainkat bálványoktól, erőszaktól és szabados szerelemtől mentesen!

Számos keresztény házaspár ma már iszik, éjszakai klubokba jár, és imád bulizni. Találkozhatsz velük Isten házában is, ahol felemelt kezekkel dicsőítik Istent. Micsoda tapsolás! Milyen hangos hozsannázás! Milyen nagyszerűen dicsérik az Urat. Többé azonban nem tudják megkülönböztetni, hogy mi a jó és a rossz, érzéki vagy szellemi. Ézsaiás figyelmeztetett:

"Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság és a világosság sötétség; azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű!" (Ézsaiás 5:20)

Sajnos nagyon kevés a tiszán látó pásztor, aki visszahívhatná őket a világi kívánságokból. Tragikus, hogy számos komoly keresztény el fog bukni; el fognak pusztulni, mert tisztánlátás nélkül majdnem lehetetlen lesz túlélni azt a démoni inváziót, ami már most egyre erősebb. Az Ige azt mondja:

"Az igaz ember elvész, és senki nem törődik vele. A hűséges emberek kimúlnak, és senki nem ügyel rá. A gonosz miatt múlik ki ugyan az igaz" (Ézsaiás 57:1).

Miért téved meg annyi komoly keresztény az énközpontú tanításoktól, amelyek a testet táplálják? Azért, mert nincs többé megértés, nincs több tisztánlátás. A szentség egy erőtlen formája létezik, nagyon kevés az igazi szentség.

"Szörnyű és borzasztó dolgok történnek az országban: A próféták hazugságot prófétálnak, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, népem pedig ezt szereti! De mit tesznek majd, ha itt a vég?!" (Jeremiás 5:30-31).