2016. június 17., péntek

Oral Roberts - Isten természetfeletti nyomkövető rendszere 3.

Azok, akik azon a napon nézték a versenyt azt mondták, hogy Man O’ War-t annyira megzavarták az őt körülvevő lovak, hogy felemelte a büszke fejét, kiszélesedtek az orrnyílásai és majdnem felágaskodott, ahogy jobbra, majd balra fordult, vadul küzdve, hogy visszanyerje a lendületét, és végül vadul áttört a tömegen. Viszont merész szelleme ellenére, elveszítette azt a futamot és egy orrhosszal egy kis senkiházi ló nyerte meg, akit ZAVART-nak hívtak (angolul UPSET). Ó, barátom ez nem egy gyerek mese! Ez ténylegesen megtörtént és az a megdöbbentő az egészben, hogy a ZAVAR, semmi addig, amíg nem mér egy csapást a saját életedre! Amikor a dolgok teljesen felborulnak és a Sátán brutálisan rátelepszik az életedre, mint az enyémre is azon a masszív szívinfarktuson keresztül – amikor az ellenséges erők elborítanak, ahogyan leütnek és fizikálisan vagy mentálisan, vagy érzelmileg, szellemileg vagy anyagi területen elterülsz, és nem úgy tűnik, mintha vissza tudnád nyerni a lendületed -, akkor a ZAVAR egy szörnyű dologgá válik, amivel szembe kell nézned!

DÁVID KIRÁLY EGY MONUMENTÁLIS ZAVARRAL NÉZETT FARKASSZEMET ÉLETE SORÁN 

Amikor Isten felültette Dávidot Izrael trónjára, az egész nemzet szörnyű zűrzavarban volt. Az első király, akit Saulnak hívtak, megszégyenítette magát és bűnt követett el Isten ellen. Megszegte az emberek felé az adott szavát és az egész országot hátrányos helyzetben hagyta a legyűlöltebb ellenségei támadásaival szembe. De amikor Dávid felkerült a trónra, tudatában volt annak, hogy Isten magasra állította a lábait, mint a szarvasét. A magas helyen már, mint Izrael királya jobb kapcsolatot ért el az Úrral, mint bármely más férfi valaha is előtte. A szelleme, elméje, teste és hozzáállása annyira nagyon hasonlított Istenéhez, hogy Maga az Úr kinyilvánította, hogy Dávid „szíve szerint való férfiú volt”! (1. Sámuel 13.14) Héber tudósok azt mondják, hogy Dávid fizikálisan a legjobban összehangolt férfi volt a héber történelemben. A 18. Zsoltár 35. versében azzal dicsekedik, hogy Isten olyan rendkívüli erőt adott neki, hogy a puszta kezeivel acél darabokat tudott széttörni. El tudsz képzelni egy embert acél rudakat felvéve a kezében, hogy azokat darabokra törje? Nos, Dávid annyira dicső harcos férfiú volt, hogy nagy acél darabokat hasított szét a puszta kezeivel! Dávid király volt az az ember is, aki elsőként állította vissza Izrael határait és kiűzte az ország ellenségeit meghódítva Izrael és az ellenségei között lévő nemzeteket. Majd újraegyesítette a héber nemzetet keze alá gyűjtve a 10 északi törzset és Júda és Benjámin nemzettségét pedig délről. Dávid uralkodása alatt Izrael a legvagyonosabb és legerősebb nemzet lett a világon - mindez azért, mert a királyuk az életét Istentől való függőségre alapozta! 

Dávid nemcsak ezeket a hatalmas bravúrokat érte el, hanem egy házat is épített -, nem egy fizikális házat fából vagy kőből, hanem a hit házát, amit Dávid Házának neveztek. A feleségével született egy gyermekük és az ő ágán keresztül született meg Jézus, Dávid Városában, Júdea Betlehem nevű városában. Végül Dávid felkerült Krisztusban való magas helyeire, amikor a Megváltónkat DÁVID FIÁNAK nevezték! Dávid olyan ember volt, aki tökéletes függő kapcsolatban volt Istennel és olyan megdöbbentő lendülete volt, hogy nem nagy kihívást jelent neki, hogy szembenézzen egy oroszlánnal és egy medvével. (lásd 1 Sámuel 17.34-36). Valójában ezegyszer az életben kihívás volt az oroszlánnak és a medvének is, amikor szembekerült ezzel a kis pásztorfiúval! És amikor Dávid ott állt a Elah völgyében feltekintve Góliát hatalmas csillogó páncélzatára, a Filiszteusok bajnokára, az óriás nevetésben tört ki erre a kis csenevész fiúra nézve, aki parittyát pörgetett a feje körül. De Dávid olyan jó kapcsolatban volt Istennel és a lábai annyira olyanok voltak, mint a szarvaséi, hogy GYORSAN becserkészte a Góliát fejét! ( Lásd. 1. Sámuel 17.45-58). 

DÁVID ZAVARA AKKOR JÖTT, AMIKOR NEM MARADT MEG AZ ELHÍVÁSÁBAN

Fordította: Nagy Andrea