2016. június 6., hétfő

David Wilkerson - A szükséges titok a mai veszélyes időkre 2.

Mennyi időt töltesz Jézussal egyedül? Értékes időt? Közelebb kerülsz hozzá naponta? Imádkozol szüntelenül, vagyis hívod Őt hangtalanul, beszélsz hozzá nappal és este? Ő azt ígéri, hogy hallja sírásodat, még akkor is ha gyengeségedben suttogsz.

Talán azt mondod: “Hiszem, hogy készen állok akármilyen viharra. Hívő tanúja vagyok az Úrnak, nem szégyenlem az evangéliumot. És tiszta morális életet élek. Adakozom, olvasom a bibliát és járok a gyülekezetbe rendszeresen.”

Lehet, hogy valaki hívő, de mégis távol van az Úrtól. Az igazság az, hogy ha nem töltesz időt Ővele - ha nem veszel erőt tőle - szíved el fog lankadni. Szavaidnak csak kevés ereje lesz vagy teljesen erőtlen lesz; tanúvallomásod élettelen lesz. Miért? mert elsodródtál erőd forrásától

Ne kövesd el azt a hibát, hogy Krisztussal való életedet a szolgálatodon és jó tetteiden keresztül méred, életedben lévő jelenléte helyett. Egyszerűen imáink által közeledve az Úrhoz leszünk legkedvesebbek az Ő számára, illetve járunk tökéletesebben az akaratában.

Tudjuk ezt Pál apostol életéből. Pál sok zavaros idővel nézett szembe. Ez az istenfélő ember tudta, hogy mit jelentett mindent elveszíteni; éhesnek és szomjasnak lenni, elvonultságban szenvedni, szegénységben, elhagyatottságban lenni, sötét nedves börtönben megbilincselve feküdni, egyedül, még legközelebbi barátai nélkül is.

Pál nem gyengült el. Igazában minden megpróbáltatáson keresztül erősebb lett szellemileg. Hogyan? Mert Pál tudta, hogy mi az erő titka és hogyan kell azt megtartani.

Tanúskodott: “Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, mindenki elhagyott: ne számítson ez bűneik közé! De az Úr mellettem állt és megerősített...meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól és bevisz az Ő mennyei országába. Ővé a dicsőség örökkön örökké.” (2 Tim. 4,16-18)

Amikor Pál azt a kifejezést használja, hogy “de az Úr...” ezzel azt mondja: “annak ellenére, hogy...” Azt mondja: “Az Úr mellettem állt és megerősített a bajok ellenére is.”

Pál tudta, hogy ha az Úr közelében marad, Krisztus ezt értékelni fogja és Ő is Pál mellett fog maradni. Pál ezt kijelentette: “Akárhová is fordultam, baj várt. De mikor mások elhagytak - mikor egyedül maradtam és csak nehézségek álltak előttem - az Úr odajött hozzám és betöltött erejével. Biztosított arról, hogy minden ördögi tevékenység elől el fog rejteni és meg fog tartani mindvégig, amíg a mennyekbe nem megyek.”

Izgalommal töltötte el Pált a tény, mikor látta hogy szellemi gyermekei megértették és használták életükre ezt az “annak ellenére az Úr” ideát. Éveken keresztül felismerte az Úr erejét bennük a legnehezebb körülmények között is.

Szeretteim, sehol máshol nem lesz ez az erő biztosítva számotokra csakis az Úr jelenlétében. Tudjuk, hogy Pál állandó kapcsolatban volt Krisztussal imáin keresztül, és ezért az ördögi hírek és megpróbáltatások nem zavarták őt. Mindig, mikor egy újabb bajjal állt szemben, Jézushoz menekült imával és terhét átadta neki.