2016. június 10., péntek

Derek Prince - Az angyalok miatt - Angyali beavatkozás az emberi életbe 3.

Hasonló bűnök napjainkban

A Biblia világosan jelzi, hogy az angyalok és nők közötti nemi érintkezés nem szűnt meg véglegesen az özönvízkor. „Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok [gyermekeket] szülének nekik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak.” (1Móz 6:4)

A héber nefilim szó közvetlenül a héber nafal igéből származik, amelynek a jelentése „leesni” Tehát a nefilim leesetteket, azaz bukott angyalokat jelent. Nefilimek voltak a Földön „abban az időben” (azaz az özönvíz idején), „és még azután is” (azaz az özönvíz után).

Azokat, akik ebben a későbbi időszakban születtek, ebből a természetellenes egységből, hősöknek hívták. A görög mitológia bővelkedik az ilyen hősök személyleírásában. Akkor születtek, amikor a görögök által isteneknek hívott lények nemi érintkezésbe léptek nőkkel. Ezek az istenek természetfeletti hatalommal rendelkező lények voltak, akik a létezés egy magasabb szintjéről jöttek le. A Biblia őket hívja nefilimnek. Ők – valójában – bukott angyalok voltak.

Csak, hogy néhány példát adjak, Zeuszról (az istenek „atyjáról”) azt mondják, hattyú formáját vette fel, és egy Léda nevű nővel egyesült, aki négy gyereket szült neki. Egy másik alkalommal Zeusz bika formájában szeretkezett Európéval, aki szintén szült neki három fiút. Egy másik „isten” – Poszeidón, a tengerek istene – egyesült egy nővel, aki megszülte a Thészeusznak hívott fiát, aki az egyik leghíresebb görög hőssé vált.

Sok más példát is sorolhatnánk. Ezek a mítoszok olyanok, mint a törött tükrök, torz ábrázolást adnak azokról az eseményekről, amelyeket pontosan összefoglal az 1Móz 6:4.

Mint Noé napjaiban

A Lukács evangélium 17:26-ban Jézus figyelmeztet minket: „És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember Fiának napjaiban is.” Másszóval, a Noé napjait jellemző körülmények határozzák meg újra a jelenlegi korszak lezárása előtti időszakot.

Noé napjaiban „a föld pedig romlott vala Isten előtt, és megtelék a föld erőszakoskodással.” (1Móz 6:11) Bizonyos, hogy mindkét fenti jellemző nyilvánvalóan megismétlődik szemeink előtt, napjainkban: az erkölcsi romlottság és a folyamatosan terjedő erőszak.

Ugyancsak Noé napjaiban, az emberiséget egy felsőbb szintről megszállták az angyalok, akik szenvedélyes vágyaik tárgyává tették a nőket. Ma, újra tele van a média „a világűr látogatóiról” szóló riportokkal. Olykor ezek a vallomások színes, szemtanúktól származó beszámolók.

Betudhatjuk ezeket a beszámolókat koholmányoknak, de ez nem magyarázza meg növekvő gyakoriságukat. A Szentírás egy másik magyarázatot javasol, amely szerint Noé napjainak körülményei ismétlődtek meg. A bukott angyalok újra munkában állnak a Földön.

Fordította: Marton Katalin