2016. június 3., péntek

David Wilkerson - A szükséges titok a mai veszélyes időkre 1.

Amikor a világ láthatóan remegni fog, lesz egy nép akiknek erejük lesz a bajos időkben is. Ezek azok lesznek, akik az Úr közelében menedéket fognak találni a veszélyes időkben.

A Szentírás szerint, ezek nem fognak megrettenni, ha még a hold és a csillagok is hullanak az égből, vagy a hegyek a tengerbe esnek, mindennek ellenére hinni fogják, hogy az Úr megmenti őket és akármi is szakad rájuk, hitüket semmi sem fogja megrendíteni.

A 31-ik Zsoltárban Dávid egy kifejezést használ Isten népe számára; “Rejtsél el... őrizzél engem sátradban...”
“Milyen nagy a Te jóságod, melyet a téged félőknek tartogatsz! Ebben részesíted a hozzád menekülőket minden ember szeme láttára. Jól elrejted őket magadnál az emberek áskálódása elől.
Megőrzöd őket sátradban a perlekedő nyelvektől.” (Zsolt 31,20-21)

Dávid valami mély dolgot mond itt Krisztus egyházának.

Lényegében azt mondja: “Minden igazi erő az Úrhoz való közelségből ered. Igazában erőnk nagysága arányos Krisztushoz való közelségünkkel.”

Szóval mondhatjuk, hogy minél közelebb vagyunk Jézushoz annál erősebbek leszünk. Ténylegesen, minden erő amire valaha is szükségünk van és lesz, a titkos, személyes imaéletünkből ered.

A Szentírás mondja, ha csak egyszerűen közeledünk Istenhez, Ő is közeledni fog hozzánk. És hozzá való közelségünk naponta fogja megújítani erőnket. Ez az Őbenne való rejtőzés fog megőrizni minket sátrában, amiről Dávid beszél a 31-ik Zsoltárban.

Ismeretes, hogy az ördög rettenetesen fél az Úr jelenlététől életünkben. Még annak gondolatától is reszket, hogy a hívő Jézus közelében él. És amikor a démoni sereg látja, hogy Jézushoz imádkozunk és a mennyei Atyánk közelébe húzódunk, a pokol el kell hogy ismerje: “Az Úr ezzel a hívővel van. Isten jelenlétében van. Mit tehetünk most ellene?”

Vakoknak kell hogy lennünk, hogy ne lássuk az ítéletet, mely most Amerikára és az egész világra jön.

Ezért Sátán mindent megtesz ami hatalmában van hogy elrabolja tőled az Úr jelenlétét. És ezért próbál mindent, hogy lelkünket leszögezze a jövő aggodalmaival.

Egyszerűen, lelkünk ellensége ki akarja szívni minden erőnket. Mindent használni fog, még “jó” dolgokat is, hogy visszatartson minket a Jézus jelenlétében töltött időtől.Tudja, hogy Krisztussal töltött időnk még a nehéz időkben is biztosíték lesz arra, hogy mindenféle félelemet és aggodalmat is képesek legyünk legyőzni.

Az egész világ érzi, hogy a történelemben nem ismert nehéz időkkel állunk szemben.

Amint írom ezeket a sorokat, a világ végre elismeri hogy hihetetlen változások felé haladunk. Mint hívők, mindegyikünk egy fontos kérdéssel állunk szemben: “Milyen közel vagyok Jézushoz ebben az órában?”

Hiszem, hogy mikor a világban minden felfordul, a legerőteljesebb hitvallásunk az lesz, hogy mint keresztény hívők teljes békességben leszünk. Míg a társadalom pánikban él - elgyengül, némely esetben elhal a félelemtől - az imádkozó hívő egyre erősebbé növekszik, mert az istenfélő szolga egyre több bátorítást fog kapni a Szent Szellemtől. Az Ige beszél a megrendíthetetlenről!

Ha rendíthetetlenül akarsz állani a viharban, az Ige tanácsa egyszerű: Az Úr jelenléte “muszáj” hogy jelen legyen a napi életedben.