2016. június 1., szerda

Zsoltárok Könyve 26.

1. Dávidtól. Szerezz jogot nekem, Örökkévaló, mert én gáncstalanságomban jártam és az Örökkévalóban bíztam, nem ingok meg.
2. Vizsgálj engem, Örökkévaló, és kísérts meg, próbáld ki veséimet és szívemet.
3. Mert szereteted szemeim előtt van és járok a te igazságodban.
4. Nem ültem hamisság embereivel és alattomosokhoz nem mentem be.
5. Gyűlölöm a gonosztevők gyülekezetét és gonoszokkal nem ülök.
6. Tisztaságban mosom kezeimet, hogy körüljárhassam oltárodat, Örökkévaló,
7. hogy hallassam a hála hangját és hogy elbeszéljem mind a csodatetteidet
8. Örökkévaló, szeretem házad hajlékát és dicsőséged lakásának helyét.
9. Ne vedd el vétkesekkel lelkemet és a vérontás embereivel éltemet,
10. a kiknek kezeiben gazság van és jobbjuk telve megvesztegetéssel!
11. De én gáncstalanságomban járok: válts meg és kegyelmezz nekem.
12. Lábam egyenes helyen áll; gyülekezetekben áldom az Örökkévalót.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)