2016. június 3., péntek

Zsoltárok Könyve 28.

1. Dávidtól. Hozzád, Örökkévaló, kiáltok fel, sziklám, ne hallgass, elfordulva tőlem, nehogy, midőn hallgatag elfordulsz tőlem, hasonlóvá legyek a gödörbe szállókhoz!
2. Halljad könyörgésem hangját, mikor fohászkodom hozzád, mikor fölemelem kezeimet szent templomod felé.
3. Ne ragadj el gonoszokkal és jogtalanság cselekvőivel, kik békét beszélnek felebarátjaikkal, de rosszaság van szívükben.
4. Adj nekik művük szerint és cselekvéseik rosszasága szerint, kezeik munkája szerint adj nekik, viszonozd tettüket nekik.
5. Mert nem ügyelnek az Örökkévaló cselekedeteire és kezeinek művére; rontsa le a ne építse fel őket!
6. Áldva legyen az Örökkévaló, mert meghallotta könyörgésem szavát.
7. Az Örökkévaló az én erőm és paizsom, benne bízott szívem és megsegíttettem, ujjongott a szívem és énekemmel magasztalom őt.
8. Az Örökkévaló erejük nekik és segítő erőssége az ő fölkentjének ő.
9. Segítsd meg népedet és áldd meg birtokodat, legeltesd és vidd őket örökké!

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)