2016. június 1., szerda

Derek Prince - Kibékülhet-e a Sátán Istennel? 3.

A Sátán pártolói Isten ellenségei

A szellemi valóságban nincs semlegesség. Jézus azt mondja: „Aki velem nincsen, ellenem van”. (Mt 12:30) Csupán két magatartás lehetséges: engedelmesség Istennek vagy szembenállás Istennel. Azokat az embereket, akik a megtérés következtében alárendelik magukat Istennek, megkíméli a tűz tavától. Mindenki más, aki nem engedelmeskedik, szemben áll Istennel. Ők szükségszerűen az ördöggel és angyalaival kötik össze magukat. E miatt a szövetség miatt ugyanarra a rendeltetési helyre kárhoztatnak – a tűz tavába. Azoknak, akik egyszer bekerültek a tűz tavába – akár angyalok, akár emberek – nincs visszaút. „Örökkön örökké” tart a büntetés.

Az alábbiakban rejlik ennek a „megbékélési” tévtannak az árnyalatnyi ravaszsága azok számára, akik magukat keresztényeknek vallják. A Szentírásban Isten világosan kijelent két dolgot. Először is, Isten tökéletesen igazságos és pártatlan. Másodszor: Isten az ördögöt és angyalait örökké tartó tűz büntetésére ítélte. Bárki, aki megkérdőjelezi a második kijelentést, automatikusan megkérdőjelezi az elsőt is.

Ha tagadod, hogy az ördög örökké tartó tűzre van ítélve, automatikusan megtagadod mindkét igazságot és Isten igazságosságát. Ezzel az árnyalatnyi csalással a Sátán rászedett téged, hogy az ő oldalán foglalj helyet, Isten ellen. Nem lehetsz a Sátán pártolója és egyúttal Isten barátja. Ha ezzel nem vagy tisztában, máris Isten ellenségei mellé kormányoztad magad. Ha ragaszkodsz ehhez a helyzethez, Isten igazságossága elkönyveli, hogy ugyanazt a bánásmódot szeretnéd, mint amit az ördög. Egy nap hallani fogod azokat az irtózatos szavakat, hogy „Távozzatok tőlem… az örök tűzre”.

Emlékezz rá, mielőtt túl késő lenne, hogy ez nem a számodra lett elkészítve! Nem kell odamenned. Gondold meg magad! Tagadd meg az ördöggel kötött szövetségedet! Mondj le az Istennel szembenállásodról! Alázd meg magad! Rendeld alá magad Isten igazságának és igazságosságának! Ha így teszel, megnyitod az utat Isten felé, hogy visszahelyezzen kegyelmébe, áldásába és békességébe. Figyeld meg Dávid szavait:

„Ne gyűlöljem-e, Uram, a téged gyűlölőket? Az ellened lázadókat ne utáljam-e? Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket, ellenségeimmé lettek! Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat! És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? És vezérelj engem az örökkévalóság útján!” (Zsolt 139:21-24)

Dávidnak ezt a megvallását tedd saját megvallásoddá a Sátánra és angyalaira vonatkozóan! Kérd az Urat, hogy vizsgálja meg a szívedet! Tagadj meg minden gonosz utat! Térj vissza az örökkévalóság útjára!

Isten érméjének két oldala: „kegyesség” és „keménység”

Az a kép, ami bemutatja a Szentírásban Isten természetét és bánásmódját az emberrel, egy érmére hasonlít. Ennek két ellentétes oldala van, amelyek együtt alkotják az egész érmét. Ezt a két oldalt világosan bemutatja Pál: „Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét” (Róm 11:22) Ez a két oldal: kegyesség és keménység. Egyrészt irgalom és kegyelem, másrészt harag és ítélet.

Az egyik oldalának törlése hiányossá és értéktelenné teszi az érmét. Ugyanígy van ez a Biblia által bemutatott Istennel is. Mindig a kegyességről beszélni, de sosem a keménységről –mindig az irgalomról és kegyelemről beszélni, de sosem a haragról és ítéletről – ez jelenti az érme egyik oldalának a törlését, és ez teszi az Istenről alkotott bibliai képet hiányossá és értéktelenné. Akik így beszélnek, hűtlenek Istenhez és tisztességtelenek az emberekkel. Ilyen módon helytelenül mutatják be Istent és félrevezetik az embereket.

A Mester szolgálatában, üdvözlettel,
Derek Prince

Fordította: Marton Katalin