2016. június 16., csütörtök

Zsoltárok Könyve 34:12-23.

12. Jertek, fiúk, hallgassatok reám, istenfélelemre tanítlak meg.
13. Ki az az ember, ki életet kíván, szereti élte napjait, hogy jót lásson?
14. Óvd meg nyelvedet a rossztól és ajkaidat csalárd beszédtől;
15. távozz a rossztól s tégy jót, keresd a békét és törekedjél rája.
16. Az Örökkévaló szemei az igazak felé fordulnak, és fülei az ő fohászkodásuk felé.
17. Az Örökkévaló arcza a gonoszok ellen fordul, hogy kiirtsa a földről emléküket.
18. Kiáltottak s az Örökkévaló hallotta, s mind a szorongásaikból megmentette őket.
19. Közel van az Örökkévaló a megtört szívűekhez, és a zúzott lelkűeket megsegíti.
20. Sok az igaznak a baja, de mindnyájából megmenti az Örökkévaló.
21. Megőrzi mind a csontjait, egy sem törik meg azok közül.
22. Megöli a rosszaság a gonoszt, és az igaznak gyűlölői majd bűnhődnek.
23. Megváltja az Örökkévaló szolgáinak lelkét és nem bűnhődnek mind, a kik menedéket keresnek benne.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)