2016. június 22., szerda

Oral Roberts - Isten természetfeletti nyomkövető rendszere 4.

Dávid az életében egyszer egy szívszorító zavarba keveredett, amikor nem maradt meg az elhívásában, mint az izraeli hadsereg katonáinak vezetője. Az év tavaszának kezdetén, amikor az összes király hadba vonult, egy tragikus sorsú döntést hozott azzal, hogy Jeruzsálemben maradt és pihent a palotában. (Lásd 2. Sámuel 11,12.) Késő éjszaka, ahogy letekintett a városra, meglátta a szomszédja feleségét, Bethsabét amint éppen fürdőzik. Nagyon szép volt a hölgy, ezért Dávid elküldött érte és házasságtörést követtek el. Egy királynak kicsi dolognak tűnhetett, hogy elvegye egy másik férfi feleségét. De utána kidolgozta a férj brutális meggyilkolását is és ki tudott volna bármit is ez ellen tenni? Volt egy láthatatlan törvény, amely úgy tűnt elkendőzi az ilyen dolgokat. Dávid jó kapcsolata Istennel egy pillanat alatt tönkrement, a természetfeletti jelkövető rendszere levágatott és a lendülete összeomlott, addig a napig, amíg Nátán próféta el nem jött hozzá a palotába.

A Biblia beszámol arról, hogy Nátán előadott neki egy kis példázatot egy gazdag emberről, akit meglátogattak a barátai. Úgy tűnik ez a bizonyos gazdag ember hatalmas vagyonnal és bárányok/kecskék ezer meg ezer nyájaival rendelkezett. Levághatta volna bármelyik állatát, hogy megetesse a ház vendégeit. Ennek ellenére ő átment a szegény ember házába, elvette az egyetlen báránykáját és levágta azt, majd vacsoraként felszolgálta. „Mit kellene tenni egy ilyen emberrel?” Kérdezte Nátán. „Meg kell ölni!” Kiáltotta Dávid felháborodottan. Lehengerlő pillanat lehetett, amikor Nátán azt súgta: „Ó király, te vagy ez a férfi!” Valójában azt mondta: „Dávid neked megvolt mindened. Mégis elloptad egy másik férfi feleségét, és hogy elfedd a bűnödet, olyan pozícióba manőverezted be őt a csatába, ahol biztosan lemészárolják!” Ó Uram, Dávid és az Úr jó kapcsolata odalett! A lendülete leállt. És most az a férfi, akinek a kezei darabokra törték az acélt, aligha tudta egyáltalán a kezeit felemelni . A biblia azt mondja, hogy Dávid arcra esett az Úr előtt, megtért és keservesen sírt, majd Isten megjavította a természetfeletti jelkövető rendszerét és visszaállította a magas helyeire! 

AMIKOR ZAVART TAPASZTALUNK, KÉT IRÁNYBAN TUDUNK ELINDULNI 
Ha zavar dönti le az életünket és mély/veszélyes vizekbe lök bennünket, két irányba tudunk tovább menni. Ha nem a mi hibánk, mint Man O’ War-é (és mint az én esetemben, amikor masszív szívinfarktus terített le), lehet egy múló pillanat, amikor orrhosszal veszítünk, de teljes egészében NYERNI FOGUNK! De ha a zavar azért jön, mert bűnt követtél el, az összetöri az egész lényedet és árnyékot vet az Istennel való kapcsolatodra, majd a „próféta leszállítja az üzenetet” és nem lesz menekvés az üzenet elől. Látod, az Úr annyira szeret minket, hogy elküldi a prófétáit hozzánk az üzenetével, hogy kihozzanak bennünket a bűneinek halálos szorításából. Nem számít, hogy akiket küld egy pásztor, egy evangélista, egy énekes vagy éppen egy laikus, ha a prófétai erő rajtuk van, elküldi őket hozzánk az ÚR, hogy kiemeljenek minket a Sátán erőfeszítéseinek ingoványából, ami elakar minket pusztítani. Amikor a próféta meghozza az üzenetet, az azonnal szól a szívünkhöz, és meg lesz a lehetőségünk arra, hogy korrigáljunk vagy továbbra is „azzal éljünk”. Ha megpróbálunk azzal együtt élni, akkor soha nem fogunk felemelkedni Jézus Krisztusban való magas helyekre.

Fordította: Nagy Andrea