2016. június 23., csütörtök

Derek Prince - Az angyalok miatt - Égi háború 2.

A Sátán királyságának elhelyezkedése

A Sátánt, és azokat az angyalokat, akik csatlakoztak hozzá az Isten elleni lázadásban, kiűzték a mennyből, de még nem vetették le a Földre. Az Efézus 6:12-ben Pál így írja le őket: „…a gonoszság szellemei …, melyek a magasságban [égi helyeken; többes számban] vannak.”

A Kolosszéieknek írt levél 1:16-ban Pál felsorolja a mennyei lények négy fő rendjét, akiket Isten teremtett Krisztus által: királyi székek, uraságok, fejedelemségek, és hatalmasságok. Az Efézusi levél 6:12-ben a két legmagasabb rend, akiket Pál a Sátán lázadásához csatlakozóként említ, a fejedelemségek és hatalmasságok. Ez azt jelzi, hogy sem a királyi székeket, sem az uraságokat nem tudta elcsábítani a Sátán, hogy a lázadásához csatlakozzanak.

A Biblia a nyitó versétől kezdve a Földet egyes számmal, az egeket pedig többes számmal jelöli: „Kezdetben teremté Isten az eget [egeket; többes szám] és a földet [egyes szám]” (1Móz 1:1) A korintosziaknak írt második levél 12:2-ben Pál beszél egy emberről, aki „elragadtatott a harmadik égig”. Nyilvánvaló, hogy nem létezhet harmadik ég, hacsak nincsen első és második ég is.

Pál azt mondja, hogy a harmadik égben ez az ember „elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, amelyeket nem szabad [vagy: nem lehetséges] embernek kibeszélnie.” Ez azt jelzi, hogy a harmadik – és legmagasabb – ég a legnagyobb szentség helye, magának Istennek a tényleges lakóhelye. Ha az első ég az egy Földről látszó ég, kell lennie egy „második”, középső égnek valahol a látható ég és a harmadik ég, Isten lakóhelye között.

Dániel három hetes böjtje

A Dániel 10:2-12-ben Dániel elmondja, hogyan adta át magát három hétig a gyásznak és a részleges böjtnek. Akkor egy mennyei lény jelent meg neki és azt mondta: „Ne félj Dániel: mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem.”

A későbbiekben, a Dániel 10:13-21-ben Dániel három másik angyali lényre utal: Mihályra, Isten egy arkangyalára, valamint Perzsia fejedelmére és Görögország fejedelmére. Ez utóbbiak a Sátánhoz tartozó angyalok vagy esetleg arkangyalok.

Annak érdekében, hogy a Földön lévő Dánielt elérje, az Isten által küldött angyalnak össze kellett találkoznia és győznie kellett a vele szemben álló sátáni angyalok felett. Ez megerősíti, hogy a Sátán királysága a „magasságban” található – valahol a menny, azaz Isten lakóhelye,valamint a Földről látható ég között. Ez egyúttal feltár néhány imára és szellemi harcra vonatkozó fontos tényt:

1. Ezeknek az eseményeknek a kezdeményezője Dániel volt, a Földről. Az ő imája és böjtje volt az, ami beindította Isten angyalainak tevékenységét a mennyben.

2. Isten lakóhelye, a menny, valamint a Földről látható ég között helyezkedik el a sátáni angyalok királysága. Ezek ellene álltak az angyalnak, akit a harmadik égből (a mennyből, ahol Isten lakik) küldtek Dánielhez.

3. Ezek a sátáni angyalok annyira hatalmasak, hogy Isten angyalának három hétbe telt áttörni az ellenállásukat.

4. Dániel imája elengedhetetlenül fontos szerepet játszott a végső győzelemben.

Amit Dánieltől tanulhatunk

A Dániel imájáról szóló beszámoló fontos tanulságot tartalmaz, ami még hatékonyabbá teheti imáinkat.

1. Imáink mozgásba hozhatják Isten mennyei erőit. Isten néha ránk, földiekre vár, hogy kezdeményezzünk.

2. Ahhoz, hogy imáink elérjék Istent a mennyben, keresztül kell menniük a magasságban lévő sátáni királyságon. Ezért természetfeletti hatalommal kell rendelkezniük. „Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben.” (1Kor 4:20)

3. Imáinkat ezért dicsérettel és hálaadással kell érvényre juttatni, amelyek „hordozórakétaként” szolgálnak, hogy felvigyék azokat Isten trónja elé. A könyörgéseket, imákat és közbenjárásokat hálaadásal kell kísérni (1Tim 2:1).

4. A böjt növeli szellemi érzékenységünket és természetfeletti erőt ad az imánkhoz. Néhány sátáni erő csak a böjttel kísért imának fog engedni.

Következő levelemben a szellemi védelem, különböző formáival fogok foglalkozni, amelyeket Isten biztosít számunkra a Sátán királyságának lázadó angyalaival szembeni küzdelemben.

A Mester szolgálatában, üdvözlettel!
Derek Prince

Fordította: Marton Katalin