2016. június 23., csütörtök

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - Hálás hozzáállás 4.

Pál köszönőlistája

Mikor érettetek könyörögve ők is vágyakoznak utánatok az Istennek rajtatok való bőséges kegyelme [könyörületessége, kegye és szellemi áldásai] miatt. Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan [értékes] ajándékáért [szavakkal leírhatatlan, ki nem fejezhető, ingyen ajándékáért].
II. Korinthus 9:14-15

Jézushoz hasonlóan Pál is rengeteg dolog miatt adott hálát az Úrnak. Hálát adott Neki azért, mert az emberek elfogadták, hogy Ő Isten szolgája. Hálát adott Istennek társaiért. Köszönetet mondott a gyülekezetekért, amelyeket Ő hozott létre. Köszönetet mondott azokért az emberekért, akik a gyülekezet tagjai lettek. Még azért is hálát adott Istennek, hogy nyelveken szólhat. Különösen fontos volt számára a…”Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk.” (II. Korinthus 2:14)

De ahogy a II. Korinthus 9:15-ben olvassuk, hogy amiért Pál különösen hálás volt az Úrnak Krisztus személye mellett a kegyelem volt. Miért? Mert Pál tudta, hogy Isten kegyelme által kapunk minden jó dolgot, amiről úgy határozott, nekünk adományozza.

Neked is, akárcsak nekem, rengeteg dolog miatt kell hálásnak lennünk életünkben. A baj csak az, hogy ezeket teljesen természetesnek vesszük. Ez azért van, mert soha életünkben nem kellett nélkülöznünk azokat. Hozzászoktunk, hogy tiszta ivóvízhez jutunk, van elég ennivalónk, jó ruhában járunk, kényelmes otthonunk van, megfelelő a közlekedés, jó az oktatás, szabadságban, biztonságban élhetünk, és még folytathatnám a sort, miközben teljesen megfeledkezünk arról, emberek milliói nélkülözik ezeket a fantasztikus áldásokat. Ezért vagyok meggyőződve arról, ha hálaadással teli életet élünk, jogosan tesszük. Ebben is Isten támogat minket azzal, hogy folyamatosan tanít bennünket és emlékeztet ezekre az igazságokra, de ebben a folyamatban nekünk is aktívan részt kell vennünk azáltal, hogy új szokásokat alakítunk ki.

A kegyelem és könyörületesség szelleme

Az Úr igéjének terhe [amelyet fel kell emelni] Izráel ellen. Így szól az Úr, aki az egeket kiterjesztette, a földet fundálta, és az ember keblébe lelket alkotott: Ímé, én részegítő pohárrá teszem Jeruzsálemet minden körülte való népnek; Júdának is az lesz, mikor ostromolják Jeruzsálemet. És azon a napon lesz, hogy nyomtatókővé teszem Jeruzsálemet minden népnek; aki emelni akarja azt, mind szakadva-szakad meg, noha összegyül ellene a föld minden pogánya…

Azon a napon oltalma lészen az Úr Jeruzsálem lakosának, és azon a napon olyan [erős és nemes] lesz köztök a legalábbvaló, mint Dávid, a Dávid háza [amely megtartja hatalmát] pedig, mint az Isten, mint az Úrnak angyala ő előttök. És azon a napon lesz, hogy kész leszek elveszteni minden pogányt, akik Jeruzsálemre támadnak; A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek lelkét, és reám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az elsőszülött után.

Zakariás 12:1-3, 8-10

Ebben a részben Isten megígéri népének, hogy minden ellenségét megsemmisíti, őket pedig győzelemre viszi azáltal, hogy kiönti rájuk a kegyelem ´(a meg nem érdemelt jóindulat) és könyörületesség Szellemét. Lehetetlen győztesnek lenni úgy, hogy nem érted meg a kegyelem és könyörületesség Szellemének lényegét. Ez a két szó – kegyelem és könyörületesség – együtt szerepel, mivel a könyörületesség Szelleme nem más, mint az ima Szelleme, amikor Istentől kérjük azt, amire szükségünk van, ahelyett, hogy saját magunk próbálnánk a szükségeinket betölteni.

Tehát amit itt Isten mondani akar nekünk a következő: „Amikor rád száll a könyörületesség Szelleme, és te hitben imádkozni kezdesz, az Én kegyelmem Szelleme beárad az életedbe. Az ima csatornáján keresztül hatalmamnál fogva megcselekszem az életedben mindazt, ami szükséges, és amire te egyedül nem lennél képes”.

Az Ószövetség emberei soha nem élvezhették ezt a kiváltságot. Szenvedtek, küzdöttek, erőlködtek, mivel Törvény alatt éltek. Az volt a szabály, ha valaki vét a Törvény valamely pontja ellen, vét a Törvény egésze ellen.

Ezért olyan nagyszerű számunkra a kegyelem üzenete. Ez Isten hatalmának és erejének üzenete számunkra, amit ingyen kapunk, csak azért, hogy higgyünk benne. Felfogod, milyen csodálatos dolog az, hogy nem kell tökéletesnek lennünk ahhoz, hogy Isten segítsen minket? Hogy nem kell mindig mindent hibátlanul csinálnunk életünk minden pillanatában, csak azért, hogy Isten az érdekünkben közbenjárjon? Semmit nem kell tennünk, csak kérni Őt, és hittel elfogadni azt, hogy amit kértünk, Ő megadja – még akkor is, ha nem ütjük meg a tökéletesség mércéjét. Csupán annyit kell tennünk, hogy elfogadjuk azt a segítséget, amire szükségünk van ahhoz, hogy félelem nélkül, bizalommal és bátran járulhassunk a kegyelem királyi székéhez.

Fordította: Berényi Irén