2016. június 6., hétfő

Végre megjelent!!! Francis Chan - Őrült szeretet 1. részlet

Chris Tomlin - Előszó

Nagy izgalom és megtiszteltetés számomra az a lehetőség, hogy bemutathatom Francis Chan barátomat. Francis egyike azoknak a ritka embereknek, akik miatt – miután találkozol velük az életben – jobb ember akarsz lenni. Jobb barát, jobb szomszéd, jobb sportoló (na, jó, talán nem sportoló… a legtöbb versenyhelyzetben úgyis legyőzöm Francist). Ám a legfontosabb dolog az, hogy Francis miatt többet akarsz Jézusból. Ha fél óránál több időt töltesz Francisszel, hamar ráébredsz, hogy hatalmas látással és elhatározással bír Jézus küldetése iránt. Vannak, akik úgy gondolhatják, hogy Francis idealista, amiért úgy véli, hogy egyetlen élet is hatással lehet a világra. Én azonban inkább azt mondanám, hogy Francis valójában abszolút realista. Úgy értem, olyasvalaki, aki hiszi, hogy Isten valóban az, akinek mondja magát, s hogy ennek az életnek az igazi valósága az, hogy teljes szívünkből Őt kövessük.

Megeshet, hogy ebben az évben (és valójában az ezt követő években is) Isten Igéjén kívül a kezedben tartott Őrült Szeretet lesz számodra a legnagyobb kihívást jelentő könyv. A sokunk által megszokott, úgynevezett „keresztény” élet normáira és helyzeteire nagy megdöbbenés vár! Hát nem érdekes, hogy az Apostolok Cselekedetei 11. fejezetében a 26. vers vége így szól: „a tanítványokat először Antiókhiában nevezték keresztyéneknek”? Érdekesnek találom azt az egyszerű gondolatot, hogy nem a keresztények nevezték el magukat. Ehelyett azok nevezték (vagy hívták) őket „keresztyéneknek”, akik látták az életüket. Azon tűnődöm, vajon így lenne-e ez ma is? Ha valaki ránéz az életedre, vagy az enyémre, vajon kereszténynek nevezne? Ez minden bizonnyal alázatra indító kérdés.

A könyvnek tökéletes az Őrült Szeretet cím. Amikor Jézustól megkérdezték, hogy mi a „legnagyobb parancsolat”, Ő a „Szeretettel” válaszolt.
„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.” (Máté 22:37-40)
Francis zseniálisan írja le, hogy az az élet, amelyre Jézus hív minket, abszolút őrültség a világ szemében. Természetesen rendben van, és politikailag helyes is Istenben hinni, ám valóban szeretni Őt már egészen más tészta! Valóban kedves és bőkezű dolog karácsonykor, vagy valamilyen katasztrófa után a rászorulók részére adakozni, ám a biztonságos és zavartalan világ szemében őrültségnek tűnhet, ha egy másik ember jóléte érdekében feláldozod a saját kényelmedet.

Az előtted álló oldalak engem kihívás elé állítottak a lelkem legmélyéig. Izgatottan várom, hogy belemerülj ebbe a nagyon is szükséges olvasmányba! Bátorítalak, hogy szembesülj az Őrült Szeretet meggyőződéseivel! Tudom, hogy a szíved és lelked ismét felkavarodik majd Első Szereteted iránt.
– Chris Tomlin, dalszerző, a Passion konferenciák dicsőítésvezetője

A Kiadó engedélyével.