2016. június 14., kedd

Zsoltárok Könyve 33:12-22.

12. Boldog a nemzet, melynek az Örökkévaló az Istene, a nép, melyet birtokul választott magának.
13. Égből tekintett le az Örökkévaló, látta mind az ember fiait;
14. székének helyéből nézett a föld minden lakóira
15. ő, ki egyetemben alkotja szívüket, aki figyel mind a tetteikre.
16. Nem győztes a király hadnak sokaságával, hős nem menekszik erőnek sokaságával;
17. hazug a ló győzelemre, erejének nagyságával meg nem ment.
18. Íme az Örökkévaló szeme tisztelői felé fordul, azokra, kik várakoznak szeretetére,
19. hogy haláltól megmentse lelküket, és életben tartsa őket éhínségben.
20. Lelkünk reménykedett az Örökkévalóban – segítségünk és pajzsunk ő;
21. mert ő benne örül szívünk, mert szent nevében bízunk.
22. Legyen szereteted, Örökkévaló, mi rajtunk, a hogy várakoztunk reád!

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)