2016. június 9., csütörtök

Zsoltárok Könyve 31:16-25.

16. Kezedben éltemnek idői; ments meg engem ellenségeim kezéből és üldözőimtől.
17. Világíttasd arczodat szolgád fölött, segíts engem szeretetedben.
18. Örökkévaló, ne hagyj megszégyenülnöm, mert hívtalak, szégyenüljenek meg a gonoszok, enyésszenek el az alvilágba!
19. Némuljanak meg a hazugság ajkai, melyek dacosat beszélnek az igaz ellen, gőggel és gúnynyal.
20. Mily nagy a te jóságod, melyet tartogatsz tisztelőidnek, miveltél a benned menedéket keresőknek, a.z ember fiainak előtte.
21. Elrejted őket arczod rejtekében, emberi fondorkodások elől, tartogatod őket. sátorban nyelvek pörlése ellen.
22. Áldva legyen az Örökkévaló, hogy csodásan mivelte szeretetét irántam, ostrom alatt levő városban.
23. Én pedig mondtam elhamarkodásomban: elszakíttattam szemeid elől; ámde hallottad könyörgésem szavát, mikor fohászkodtam hozzád.
24. Szeressétek az Örökkévalót, jámborai ti mind! A hűségeseket megóvja az Örökkévaló és megfizet fölösen a gőggel cselekvőnek.
25. Legyetek erősek és bátorodjék szívetek; mind, a kik várakoztok az Örökkévalóra.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)