2013. október 2., szerda

Kenneth E. Hagin - Munkálkodik énbennem

Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést jókedvébõl.
— FILIPPI 2,13.

Ennek a versnek egy másik fordítása így szól: „Mert Isten az, aki munkálkodik bennetek…”
Szeretem egyberakni a Filippi 2,13-at az 1 J ános 4,4-el:
„… nagyobb Õ, aki bennetek van… [ez pedig rám vonatkozik]”

Maga Isten van bennem! Mit tesz Isten énbennem? Õ bennem munkálkodik. Min munkálkodik Isten? Az Õ akaratán, hogy azt véghezvigye az Õ jókedvébõl. Miben leli Isten az Õ jókedvét? Abban, ha nekem megvan mindenem, amirõl Isten Igéje azt mondja, hogy nekem meglehet, és abban, ha én mindent megteszek, amirõl Isten Igéje azt mondja, hogy megtehetem. Õ képessé tesz engem erre!
Isten bennem van, és az én szellemem örvendezik. A szívem örül, hogy felszabadíthatom Istent magamban. Én megengedhetem, hogy Istennek elsõbbsége legyen bennem, és így még nagyobb mértékben foghatom munkára
Istent az életemben. Hogyan tudom ezt megtenni? Elõször is azáltal, hogy hiszem a szívemben, hogy Isten ott van bent, és hogy az Õ Igéje igaz. Majd bátran
megvallhatom, hogy ez így van, mert addig nem fogom élvezni annak a valóságát, amit hiszek, és amirõl az Ige kijelenti, hogy az enyém, amíg meg nem vallom a számmal. A Biblia azt tanítja, hogy „… szívvel hiszünk… szájjal teszünk pedig vallást…” (Róm. 10,10)

Megvallás: Isten bennem van. Isten bennem munkálkodik. Isten rajtam keresztül munkálkodik!