2013. október 29., kedd

David Wilkerson - AZ ÚJ SZÖVETSÉG ÉS AZ ÚR TITKA 5.

HADD BESZÉLJEK MOST NEKTEK AZ ÚR TITKÁRÓL.

Mi az a titok, amelyet Isten meg akar osztani népével? Nem csak az, hogy a Szent Szellem a szívünkbe jön, hogy megtörje bennünk a bűn hatalmát. A titok arról szól, hogy a Szellem miként végzi el ezt a munkát. Nos, hogyan is történik?
Találunk egy példát Illés életében. Ez az ember abban a korban élt, amikor Isten hatalma mennydörgésben, villámlásban, viharokban, földrengésekben – az erős hatalom látható jeleiben – nyilvánult meg. Illés maga is kért tüzet az égből a Baal négyszázötven prófétája előtt. A történet fonalát abban az időszakban vesszük föl, amikor Illés éppen Isten elől futott, el volt keseredve, és meg akart halni. Végül egy barlangban kötött ki, és mély fájdalom járta át.
Amikor az Úr rátalált, így szólt hozzá: Illés, beszélni akarok veled. – Ekkor Isten megmutatta titkát a prófétának, hatalmasabb módon mutatva meg erejét, mint amit Illés valaha is látott. Mi volt ez az erő? A szerető Atya halkés szelíd hangja: a megbocsátás hangja, telve szeretettel lesújtott és zavart szolgája iránt.
Nem ezt mondta Isten: Szégyelld magad, Illés! Túl messzire mentél, amikor szemrehányást tettél nekem a pogányok előtt. Ezért most magadra hagylak, míg rá nem ébredsz, milyen bűnt követtél el. – Ehelyett szeretettel szólt hozzá: Illés, mit csinálsz itt a barlangban? Szeretném, ha felöveznéd magad, és újra munkába állnál. – A szavaiban nem volt semmi bántó. Isten azért szólította meg Illést, hogy helyreállítsa, és újra a helyes irányba terelje azt az embert, aki láthatóan mélységesen csüggedt és reménytelen volt.
Ez a titka az új szövetségnek: nem rohan meg hirtelen valamilyen természetfölötti erő, hogy képesek legyünk ellenállni a kísértések áradatának. Isten inkább csendes és nyugodt hangon nyilvánítja ki szeretetét irántunk éppen akkor, amikor kudarcot vallottunk, és próbák közt vagyunk.
Néhány olyan levéllel szeretném ezt alátámasztani, amelyet a szolgálatunk kapott. Egyik keresztény nőtestvér írta: „Erkölcsi gyengeség és bukás – igen, ez vagyok én. Állandóan visszatérek régi bűneimhez. Nem akarom megbántani az Urat, és imádkozom, hogy őrizzen meg a visszaeséstől. Időnként úgy érzem, fárasztja őt, hogy mindig visszakerülök ugyanoda. Az igazság az, hogy sohasem hallom őt a kísértések között. Kiközösítve érzem magam.”
Most pedig, ennek ellentéteként, itt van egy e-mail, amit egy keresztény fiatalembertől kaptunk:
„Tegnap este nagy nyugtalanság közepette imádkoztam. Becsaptam az Urat, és bűnt követtem el. A szívem össze volt törve. Kiáltottam hozzá, de csak arra tudtam gondolni, hogy túl messzire mentem azzal, amit tettem. Megkérdeztem: „Hogyan tudsz még mindig szeretni engem? Tényleg szeretsz, Uram? Vagy túlságosan eltávolodtam tőled ?” Egyetlen szóért könyörögtem, amelyből tudhatom, hogy még mindig szeret engem.”
„Ekkor, tökéletes időzítéssel, megérkezett az üzeneted: „Maradj meg Isten szeretetében!” Amikor elolvastam, annyira átjárt Isten szeretete, és olyan csodálat töltött el iránta! Azonnal megbántam a bűnömet, és a szívem csordultig telt Isten szeretetével. Ezáltal még sokkal jobban megszerettem Őt.”
Ez a fiatalember most csodálja Isten szeretetét, és elmélyült a szeretete Jézus iránt. Miért? Amikor úgy látszott, hogy a Sátán megnyerte a csatát, a fiú kijelentést kapott Isten megbocsátó szeretetéről és helyreállító kegyelméről.
Ha nem értjük meg ezt a hihetetlen titkot, nem leszünk képesek megmaradni a szövetségben, és nem tudunk hatékonyan harcolni a lelkünk ellensége ellen. Megpróbálhatod, hogy szembeszállsz a Sátánnal, ezt gondolva: A Szent Szellem bennem van. Azt ígérte, hogy megerősít a gonosz elleni harcra. – Azonban várakozásod ellenére sem tölt el a természetfölötti erő. És amikor ez nem történik meg, és te megint megcsalod az Urat, elfog a kísértés, hogy feladd a szövetséget, mert „nem működik”.
Nagyon kérlek: imádkozz, hogy a Szent Szellem segítsen megértened mindazt, amiről beszélek neked! A szövetség titka forradalmi változásokat hozhat az életedben, és örökre megváltoztathatja kapcsolatodat az Úrral.