2013. október 2., szerda

Derek Prince - A kereszt keresztülhúzta a sátán követelését 17.

A sorozat előző tanulmányaiban Jézussal, az utolsó Ádámmal foglalkoztunk. Rámutattunk, hogy Jézus eljött a földre, mint az Atya akaratának a betöltője, az ádámi faj Istentől kijelölt hivatalos képviselőjeként teljesen azonosult Ádámmal, és leszármazottaival. A kereszten pedig az ádámi faj teljes ítélete, bűne és az összes gonoszság kárhoztatása Jézusé lett. Az Ésaiás 53-ban
talájuk ezt a verset: "Az Úr mindannyiunk vétkét Őreá veté. A vétek itt a lázadást és annak minden gonosz következményét jelenti, összefoglalásként megjegyezhetjük, hogy a kereszten minden rossz, ami igazság szerint az ádámi fajt sújtotta volna, Jézusra jött, mint helyettesítőnkre, hogy ezzel szemben a hívő Krisztusban megkaphassa mindazt a jót, amely Jézusé örökkévaló jogon.
Ez hit által vált elérhetővé. Amikor Jézust eltemették, azzal bevégeztetett Isten munkája az egész örökségre nézve. Amikor föltámadt, új minőségben éledt újjá, mint a második ember, egy egészen új faj első képviselője. Az 1 Korinthus
15,45-47 versekben szerepel ez a két cím Jézusra vonatkozóan: "utolsó Ádám" és "második ember”.

Két egymás utáni fázisra utaló megjelölése van Jézusnak: a 45-ös versben, mint utolsó Ádám és a 47-es versben, mint a második ember. Jó néhány évig úgy prédikáltam ezt a két címet, hogy ezek egymással felcserélhetők, de Isten megmutatta nekem, hogy tévedtem ezen a területen, mert a sorrend nagyon fontos. Jézusnak előbb utolsó Ádámmá kellett válnia, mielőtt egy új faj kezdetévé lehetett és utat nyithatott egy új teremtésbe és egy új örökségbe. Amikor föltámadt a halálból, akkor lett a második ember.
Jézus első képviselője egy teljesen új fajnak, kezdete egy teljesen új teremtésnek. Ezt fogjuk most tanulmányozni. Jézus, akit az Ige úgy mutat be, mint második Ádámot, az új fajnak a Feje, kezdete az új teremtésnek. Most nézzük meg a 90. Zsoltár 2. versét. Mózes, a zsoltáros, az Úrnak mondja:

"Minekelőtte hegyek lettek és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten."

Ezek a szavak "öröktől fogva, mindörökké", tehát örökkévalóságtól örökkévalóságig "te vagy Isten" mutatják, hogy van egy átmeneti állapot az első örökkévalóságtól a második örökkévalóságig. Az Igében Jézussal találkozunk ebben a időszakban, örökkévalóságtól örökkévalóságig. Két levél van, amely így mutatja be nekünk Jézust. Az egyik a Kolossé, a másik a Zsidó levél. Mindkettő hét oldalról mutatja be az Úr Jézus Krisztus személyét,
természetét, munkáját.