2013. október 6., vasárnap

Dave Hunt - Paráznáknak anyja 9.

Korunk minden bibliai alapot nélkülöző toleranciája

A római katolikus klérus erkölcstelensége nem korlátozódik csupán a múltra, hanem napjainkban is jelen van. Az apostolok idejében az ehhez hasonló bűnök nem voltak olyan gyakoriak, és az illető személyek az egyházból való kiközösítését vonták maguk után. A hívőknek nem volt szabad semmilyen kapcsolatban állniuk a paráznákkal (lKorintus 5,8-9), ha valóban keresztények voltak, így tehát a világ számára nyilvánvaló volt, hogy az efféle magatartást az egyház és Krisztusnak minden követője elítéli. Pál a korintusiaknak a következőket írja a feslett, erkölcstelen emberekkel kapcsolatban: „Vessétek ki
[=közösítsétek ki] azért a gonoszt [=bűnben élő személyt] magatok közül” (13. vers).

Számtalan pápa, érsek, püspök és pap tartozott a paráznák, házasságtörők, homoszexuálisok és tömeggyilkosok sorába; olyan könyörtelen és romlott gazemberek voltak, akik minden intésre érzéketlen, perverz életet éltek. Ezeket a személyeket nemcsak hogy nem közösítették ki, hanem neveik „Krisztus helytartóinak” névsorát alkotják.
Ha ma egy papot szexuális tisztátalanságon érnek, az esetek többségében nem veszik el tőle a papi hivatalt, sőt az egyházból sem közösítik ki, hanem elhelyezik egy másik parókiára, esetleg ezt megelőzően pszichológiai tanácsadásra javasolják. Aztán az ilyen gyógyító központokban (például a Vigasztaló Szolgái központ Jemez Springsben, Új Mexikóban) gyógyultnak nyilvánított papokat kihelyezik egy másik parókiára, hogy onnan szedje további áldozatait.

Bár Róma hivatalosan elítéli a paráznaságot, papjai közül ezrek folytatnak házasságon kívüli szexuális kapcsolatot. Egy amerikai katolikus újság a következőkről számolt be nemrégiben: „Hét francia nő, akik katolikus papokkal állnak kapcsolatban..., arra kényszerül, hogy titokban tartsák az illetők iránt érzett szerelmüket. A hét nő, aki hasonló helyzetű nők ezreit képviselte..., augusztus 20-án érkezett a Vatikánba. Arra kérték a pápát, hogy vegyen végre tudomást arról a valóságról, amivel nap mint nap szembe kell néznie több ezer olyan nőnek, akiknek papokkal van viszonya... A viszonyt általában homály fedi, de sok esetben egyházi elöljárók tudta és jóváhagyása legalizálja...
Arra is kérték Őszentségét, hogy legyen tekintettel arra, hogy milyen jövő vár az ilyen kapcsolatokból származó gyermekekre, akiket vagy egyedül nevel az anyjuk, vagy teljesen elhagyatottan nőnek fel.