2013. október 31., csütörtök

David Wilkerson - AZ ÚJ SZÖVETSÉG ÉS AZ ÚR TITKA 6.

AZ ÚJ SZÖVETSÉG NEM ABBAN TÉR EL A RÉGITŐL, HOGY ISTEN MEGBOCSÁT, SEM NEM ABBAN, HOGY KÖNYÖRÜL A BŰNÖSÖKÖN – HANEM ABBAN, HOGY MIKÉNT BOCSÁT MEG, ÉS MILYEN MÓDON MUTATJA MEG KÖNYÖRÜLETÉT AZ ÚJ SZÖVETSÉGI KAPCSOLATBAN.

Az új szövetségben Isten azt ígéri, hogy megkönyörül rajtunk minden vétkünk és hamisságunk ellenére. Mindez nem új: az Úr minden bibliai szövetségkötés során irgalmas volt. Az új szövetség abban tér el a többitől, ahogyan Isten megmutatja könyörületét. Elküldi Szellemét, hogy megerősítsen Jézus Krisztus mindenható kegyelmének és szeretetének kijelentése által, amikor a keresztény életút legmélyebb pontján állunk: éppen akkor, amikor elsüllyedünk a bűnben, és csődbe jutunk.
Az amerikai gyülekezetekben minden vasárnap énekelnek a csodálatos kegyelemről (amazing grace). Krisztus teste azonban nagyrészt még nem értette meg, valóban milyen csodálatos Isten kegyelme irántunk. Hadd mondjak újra egy példát!
Nézzünk egy keresztényt, aki évek óta szereti az Urat! Imádkozó, hűséges hívő, kedves lélek, aki érzi az életében Jézus édes jelenlétét. Azonban váratlanul erős kísértés lesz úrrá ezen a kegyes emberen. Enged a kísértésnek, és hirtelen visszahúzza régi, megrögzött bűne. Ez a megkötözöttség lehet indulatos kitörés, gonosz gondolatok rajzása, langymelegség, de lehetnek nagy bűnök is, mint a részegeskedés, bujaság vagy házasságtörés.
Az ördög gyorsan támad, és beveti a keresztény ellen az egyetlen igazán hatásos fegyvert: a hazugságot. Megpróbálja meggyőzni a hívőt a következőkről:

1. Vétkezett a világosság ellen.
2. Túl gyakran vétkezett, pedig már olyan régen megtért.
3. Túl sokszor követett el egy bizonyos bűnt.
4. Túlment bizonyos határon, és most már nem élvezheti Isten irgalmát.

Ez az a döntő pillanat, amikor az új szövetség titka feltárul. Ahelyett, hogy elítélné ezt a keresztényt, a Szentlélek inkább megnyerni igyekszik, és így szól hozzá: Térj vissza gyorsan oda, ahol Jézus vére buzog! Bánd meg a bűnödet, és fogadd el a bűnbocsánatot! Maradj meg Isten szeretetében! Feltétel nélkül bocsánatot nyertél. Térj vissza hozzám, és járj továbbra is velem!
Mi történik ebben a pillanatban? A Szent Szellem működik: feltárja ez előtt az ember előtt Isten szeretetét, hogy csodálni tudja az Úr könyörületét és kegyelmét. És miközben ezt teszi, nagyobb szeretetre indítja Jézus iránt.
Ez a Szent Szellem megtartó ereje. Amikor sebesülten a mélységben vagy; amikor úgy érzed, hogy átléptél bizonyos határt, és számodra mindennek vége – a Szellem azonnal hozzád siet, hogy felemeljen és visszavigyen Isten kegyelmébe. Bűneid minden egyes darabkája ki van fizetve, legyenek azok bármilyen rettenetesek. Hogyan? Jézus fizette meg a teljes árat. Isten ezt mondta a szövetségkötéskor: Megkönyörülök rajtad bűneid miatt, ezért küldtem el Fiamat, mint a szövetség pecsétjét. Félelmed azt mondja neked: minden jogom megvan arra, hogy elítéljelek. Szövetségem azonban azt feleli, hogy Fiam vett magára mindent, ami kárhoztathat téged. Ezért most már szabad vagy.
Ez az új szövetség lényege. Isten szeretetteljes üzenete ez népének, amely így szól: Annyira szeretlek, hogy soha nem engedlek át az ördögnek. Nem hagyom, hogy úrrá legyen az életeden, még akkor sem, ha megcsalsz engem. Lehetetlen, hogy valaha is túl messzire kóborolj szeretetemtől. Se égen, se földön nincs olyan hely, ahol szeretetem rád ne találna.
Talán még nem tapasztaltál természetfölötti erőt kísértésed előtt vagy közben. De utána már bizonyosan kaptál erőt. Tény, hogy gyermekeinek minden bukását felhasználja Isten arra, hogy kinyilvánítsa örökkévaló szeretetét. Dicsőítjük irgalmát, amellyel megolvasztja szívünket, és igyekszik rávenni minket, hogy hagyjuk el a bűnt. Végül pedig olyan helyre visz minket, ahol szeretete annyira eláraszt, meglágyít és átjár, hogy nem akarjuk megbántani azt, aki ilyen könyörületes és kedves volt irántunk.
Mit gondolsz, meddig próbálkozik az ördög, hogy kísértse gyenge pontjaidat, ha minden alkalommal gyorsan visszafutsz Isten kegyelmébe, és egyre jobban megszereted Jézust? Gondolod, hogy a Sátán továbbra is Krisztus karjába akar vezérelni, hogy ott irgalmat, szeretetet és kegyelmet találj? Nem – az egyetlen bűn, amellyel megpróbálhat kísérteni, az az, hogy igyekszik elfordítani Isten mérhetetlen szeretetétől. A kemény szív nem a bűnbe való visszaesésből keletkezik, hanem az Isten szeretetének folytonos elutasításából.
Most már valóban elénekelheted: „Csodálatos kegyelem, mily édesen hangzik ez...” Tudod, hogy megérdemled a haragot, a poklot és az elvetést. De Isten Szelleme közel jött hozzád, és megmutatta Isten jóságos szeretetét, megbocsátását és elfogadását. „Ó, az a szeretet, mely üdvöt kínál! Ó, az a kegyelem, mely lejött az emberhez...”
Az Úr titka az az életre felszabadító kijelentés, hogy szeretete és jósága nem szűnik meg akkor sem, ha elbukunk. A Szent Szellem adja számunkra azt az erőteljes kijelentést, hogy semmi sem szakíthat el bennünket Isten szeretetétől, amely a szövetségben megnyilvánult. Ő nem haragszik rád. Ezért fordulj el a bűntől, és fogadd örömmel, hogy Krisztus keresztje által még mindig szabad bejárásod van az Atyához!
A titok az, hogy Megváltód azt akarja: örülj, és légy boldog, mert múltbéli, mostani és jövendő bűneid eltöröltettek. Örülj ennek – és akkor részese leszel a titoknak!