2013. augusztus 7., szerda

Reinhard Bonnke - Napi gondolatok

Isten át akarja formálni az életünket, hogy olyanná váljunk, amilyenné ő akarja. Nem azért ad magáról kijelentéseket, hogy többet tudjunk róla, hanem azért, hogy átformáljon minket. Azért szól hozzánk, hogy felélénkítsen, megélesítsen és átalakítson minket, hogy hozzá hasonlóvá váljunk. Azt szeretné, ha olyanok lennénk, mint ő; ez a legfőbb cél, és egyben létezésünk jutalma. Mikor a Mennyet és Földet a „feje tetejére állította” Jézus elküldésével, azt az üdvösségünk miatt tette. És most hozzánk lép, vállunkra teszi a kezét, és azt mondja: „Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megmentsek némelyeket”. Megmentsek! Megmentsek! Érted? REINHARD BONNKE

Amikor a Szent Szellem kitöltetett az első pünkösdön, a Felházban tartózkodó 120 tanítvány azokon a nyelveken kezdett el beszélni, amelyeken az odasereglett emberek beszéltek (ApCsel 2). Ez jól mutatja a Szent Szellem figyelmét a nemzetek iránt. Visszájára fordította azt, amit Isten egykor Bábelben tett - akkor összezavarta a nyelvüket, hogy ne értsék egymást, most pedig megadta, hogy a nyelvi különbözőségük ellenére is megértsék egymást, és Isten üzenetét. Akkor az emberek szétszóródtak, most pedig egyesültek az egyházban. „Minden népből, minden nemzetből és minden nyelvből...” fognak állni az Isten trónja előtt. Dicsőség legyen Istennek! REINHARD BONNKE