2013. augusztus 27., kedd

David Wilkerson - Krisztus, az Új Szövetség főpapja 3.

NÉZZÜK MEG, MIT IS JELENT JÉZUS FŐPAPSÁGA!

A Zsidókhoz írt levél első hét fejezete telve van a hitről, a hitetlenségről, a szentségről, Isten hangjának meghallásáról, az Istenben elnyerhető nyugalomról, az imádságról, a szövetségkötésekről, a Szent Szellem szolgálatáról és még sok másról szóló tanításokkal. Majd a Zsid 8-ban a szerző ezt a megállapítást teszi: „Az elmondottaknak pedig ez a summája...” (Zsid 8,1). Ezt mondja nekünk: Itt van a lényege mindannak, amiről beszéltem. Mindaz, amit az előző hét fejezetben kifejtettem, ebben az egy gondolatban foglalható össze. És ha ezt nem érted meg, akkor az egészet elvétetted.
Most jön az egésznek a lényege, az elképzelhető legnagyobb dolog: „...olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ül a mennyekben...” (8,1). Minden igehirdetésnek és szellemi megértési folyamatnak ez a záróköve: Olyan főpapunk van, aki dicsőségben ül a trónon. Jézus Krisztus a mi irgalmas és könyörületes szívű főpapunk, aki a szentséges Atya előtt állva közbenjár értünk. Azt akarja, hogy megértsük: a harcot nem nekünk kell megharcolnunk, mert közbenjárása által mindent elvégez helyettünk. Mindezt pedig úgy teszi, hogy közben megtartja a szövetséget, amelyet az Atyával kötött mindörökre.
Hadd fejtsem ki jobban, mit jelent Krisztus főpapsága. Az ősi Izraelben a főpap belépett a szentek szentjébe a vérrel (9,7). És amikor már bent volt, áldozatot mutatott be a nép bűneiért. „...a másodikba [a szentek szentjébe] azonban csak évenként egyszer, és egyedül a főpap mehet be, azzal a vérrel, amelyet bemutat önmagáért és a nép tudatlanságból eredő vétkeiért” (uo.).
A különbség abban áll a ma érvényes új szövetség hatálya alatt, hogy a főpap tisztét Krisztus tölti be: „...a tulajdon vérével ment be [Krisztus] egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett” (9,12). „Mert nem emberkéz alkotta szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk.” (9,24) „Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.” (10,14)