2013. augusztus 29., csütörtök

Derek Prince - A kereszt keresztülhúzta a sátán követelését 5.

A morgolódás gyakran a régi természetben gyökerezik, de ha az ember nem tud rajta uralkodni, akkor démonikus. A keresztény élet folyamán a hangsúly idővel rákerül ezekre is, nemcsak a durva, testi bűnökre, mint a megtérés elején. Jézus halála számunkra örömhír. A szimpátia is a régi természet gyümölcse, de ez vakká, elfogulttá tesz egy ember felé. A szimpátia nem azonos Isten bölcsességével. Amikor találkozunk egy emberrel, a szellemi élmény a döntő, nem a lelki tapasztalat. A lelki ember csak illúziókra képes, reménységre nem. Nem szimpatizálni kell az emberekkel, hanem szeretni őket, úgy nézni, ahogyan Isten látja őket. Az érzelem az ember nagyon kicsi része, és nagyon rossz tanácsadó, ha erre hagyatkozol. Aki nagyon érzelmi, annak nem lesz szilárd jelleme. Az érzelemben is fontos az akarat. Az a jó, ha harmónia van a lélek három része között, de ezt csak úgy lehet, ha az akarat erősebb a gondolatnál és az érzelemnél.

A gyengébb edényeket - a nőket - gyakran az érzelmek vezetik. Gyakran Istent is érzelmi módon akarják keresni a hölgyek. A szellem az nem érzelem, hanem belső erő. Az érzelmek nagyon csalókák. Istent csak hittel lehet megragadni. Rendkívül befolyásolhatóak leszünk, ha az érzelmekre hallgatunk és szubjektivek vagyunk. Ahogy egyre erősebb a hazugság, nekünk erősen ellene kell állni és hadat üzenni neki. Szellemmel kell látni és akkor nem kerülünk kelepcébe.
Az önsajnálat hatja át az embert a legmélyebben, mert önszeretetből táplákozik. A bűnbánat nem azonos az önsajnálattal. Abban látszik az önsajnálat, hogy valaki megvallja a bűneit, és nem szabadul fel, nem tud örülni. A másik dolog a morgolódás. A háziasszonyokat, a gyermeknevelést és a közlekedést nagyon uralja. A kereszten az óemberünk megfeszíttetett, de ezt naponta meg kell valósítanunk.

Visszatérve, megtörtént a kereszten, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett. Most nekünk kell ezt kidolgozni, megfeszíteni a testünket. Csodálatos, amikor erre gondolok. Tudjátok mi történik? Új területeket tár fel a Szentlélek. Dicsőség Istennek!

Efézus 2,2-3:

(2) Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik.

A Sátán képes szellemileg működni bennünk addig, amíg mi az engedetlenség fiai vagyunk. Amíg van bennünk területe az engedetlenségnek, addig azon a területen a Sátánnak joga van befolyást gyakorolni az életünkre. Nem számít, hogy kiáltasz Istenhez, mert a Sátánnak mégis legális joga van, hogy befolyást gyakoroljon ott, ahol lázadás van. Az egyetlen út, hogy megakadályozzuk ezt, hogy az engedetlenséget és a lázadást felszámoljuk.