2013. augusztus 4., vasárnap

David Wilkerson - Az Újszövetség szabadító hatalma 5.

AZ ÚJ SZÖVETSÉG AZ ÚJTESTAMENTUM IGAZSÁGA

A szövetségben Isten a következő fogadalmakat teszi:

1.  Megesküszik, hogy szívünkbe és elménkbe írja törvényeit.
2.  Esküvel fogadja, hogy Istenünk lesz, mi pedig gyermekei leszünk.
3.  Megígéri, hogy megismerjük őt és az ő útjait, mert Szent Szelleme mindenre megtanít minket.
4. Megfogadja, hogy irgalmasan kezeli gonoszságainkat, és megbocsátja minden bűnünket és rosszaságunkat.

Ahhoz azonban, hogy egy szerződés létrejöjjön, mindkét félnek szavahihetőnek kell lennie. Megbízhatóknak kell lenniük, és képeseknek arra, hogy teljesítsék azt, amiben megállapodtak. Elegendő erőforrással is kell rendelkezniük ahhoz, hogy megtarthassák ígéreteiket.
Az emberiséggel, mint Istennel szerződő féllel az a baj, hogy sem nem szavahihető, sem nem megbízható. Ezért kötött Isten szövetséget inkább a saját Fiával. Mi nem vagyunk képesek arra, hogy bármiféle megállapodásban végig kitartsunk. Éppen úgy beszélünk, mint az izraeliek: Igen, Uram. Engedelmeskedni fogunk minden parancsodnak. Bármit mondasz, örömmel megtesszük. – Pontosan ezt mondták az izraeliek is, amikor megkapták a törvényt. Idővel azonban megszegték a szövetséget. Mi sem vagyunk másak. Éppen úgy elbuktunk, mint Izrael gyermekei. Emiatt Istennek tett szövetséges ígéreteink semmit nem érnek.
Hogyan tudott akkor Isten szövetséget kötni velünk? Azért vagyunk vele szövetségben, mert Krisztusban vagyunk, és csakis ezért. Krisztus, a mi közbenjárónk méltó és megbízható, és benne megvan a szükséges erő ahhoz, hogy megtartsa a szövetség ránk eső részét. Így kerülhettünk új szövetségbe Istennel – Jézus Krisztusba vetett hit által.
Ezt mondhatjátok erre: Isten azonban tökéletes engedelmességet kér tőlünk. Ez feltételezi, hogy teljes függőségben legyünk az Atyával, mi viszont tökéletlen lények vagyunk. Egyszerűen képtelenek vagyunk megtartani a szövetség feltételeit. – Ez igaz, azonban az új szövetség jobb ígéretekre épül. Ezeket az ígéreteket pedig nem mi kaptuk, hanem Jézus.
Hadd mondjak erre egy rövid példát! Mondjuk, hogy el akarom adni a házamat. Eszemben sincs olyan emberrel szerződést kötni, akinek egy fillérje sincs, akármilyen állhatatos jellem, és akárhányszor ígéri is, hogy fizetni fog. Nincs más választásom, mint hogy ezt mondjam neki: Találnod kell egy másik aláíró felet: egy olyan valakit, akinek elég pénze van ahhoz, hogy kifizesse nekem a ház árát, és aki teljesíti, amit ígér. Ez a személy nem lehet olyan valaki, akinek „csak egypár ezer dollárja van.” Az egész összegnek meg kell lennie a bankban, készen arra, hogy átadja nekem, amikor az üzletet megkötjük.