2013. augusztus 7., szerda

Dave Hunt - Tévedhetetlenség és zsarnokság 3.

II. János Pál nem volt őszinte. Történelmi bizonyítékok (és nemcsak a távoli múltból) nagy számban bizonyítják, hogy a római katolicizmus elnyomja az alapvető emberi jogokat, amikor, ahol és ahogyan csak tudja. A pápai tévedhetetlenség igazolja azt az elnyomást, amit a római pápák mint Krisztus állítólagos helytartói Jézus nevében rendszeresen érvényre juttattak. Döllinger, aki maga is odaszánt katolikus, a következőkre mutatott rá:

"Egy ilyen embernek (a pápának) az egész élete hízelgések sorozata attól a pillanattól fogva, hogy az oltárhoz lép, hogy lábat csókolhassanak neki hívei.

Teljesen nyilvánvaló: minden arra irányul, hogy megerősítse abban a hitben, hogy közötte és egy másik földi halandó között áthidalhatatlan szakadék tátong. Amikor a tömjén felhője és füstje körülveszi, nincs az az erőteljes emberi jellem, amelyik ne engedne annak a csábító erőnek, ami minden emberi ellenálló képességet felülmúl."


XVI. Gergely pápa (1831-46) írása, A Szentszék és az egyház győzelme az újítók támadásai fölött (The Triumph of the Holy See and the Church over the Attacks of the Innovators) csak egy a sok példa közül.
Legfőbb mondanivalója, hogy a pápáknak szükségszerűen tévedhetetlennek kell lenniük ahhoz, hogy képesek legyenek betölteni egy igazi uralkodó hivatalát. Mint az állam és az egyház fölötti teljhatalmú uralkodó, Gergely nemcsak az egyházon belül vetette el a lelkiismereti szabadságot, de a társadalomban is, azt állítván, hogy „ez valami hamis és abszurd nézet”. A sajtószabadság is hasonló őrültségnek tűnt. Gergely utódja IX. Piusz volt, aki összehívta az I. vatikáni zsinatot. Ő is elődjéhez hasonló módon gondolkodott a legalapvetőbb emberi szabadságjogokról. A pápák teljesen nyíltan kinyilvánították, hogy Róma
nem rokonszenvezik az Egyesült Államokkal és szabadságjogokat nyújtó alkotmányával már a nemzet megszületése pillanatától fogva. Ezen a politikán IX. Piusz sem változtatott. A Catholic World (Katolikus világ) nyíltan fejezte ki a római katolikus egyház véleményét az amerikai államformáról:

"...nem fogadjuk el, és nem tekintjük egyáltalán államformának...

Ha az Amerikai Egyesült Államok fenn akar maradni, akkor az csak a
reformáció elveinek elutasítása és a katolikus irányvonal elfogadása árán lehetséges..."