2014. március 2., vasárnap

Dave Hunt - A szentek vére 14.

Hajmeresztő képmutatás

A római katolikus egyház a legnagyobb üldözője a világon a zsidóknak és a keresztényeknek, és sokkal több keresztényt juttatott mártírhalálra, mint a pogány Róma vagy az iszlám. Csak Mao és Sztálin múlta felül, de ők legalább nem mondták azt, hogy Jézus Krisztus nevében teszik mindezt. A katolikus Rómán kívül nincs más olyan vallási intézmény, melyiket azonosítani lehetne azzal az asszonnyal, aki „részeg vala a szenteknek... és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől”.

II. János Pál pápa azonban nemrégiben kiadott értekezésében, a Veritatis Splendor-ban nagy vakmerőséggel azokról a katolikus szentekről beszélt, akik „mártírhalálukig védelmezték az erkölcsi igazságot, és végig amellett tanúskodtak..” És mi van azokkal a milliókkal, akiket egyháza lemészárolt, mert erkölcsi érzékük és Isten Igéjéből kapott világosságuk nem engedte, hogy Rómának behódoljanak! A Vatikán hallgatásba burkolózik, amikor hírhedt és megszámlálhatatlan, Isten és az emberiség ellen elkövetett bűntetteiről van szó - és ez a csend már szinte fülsüketítő. Ami talán még ennél is rosszabb: ez a véreskezű asszony olyan mestere a képmutatásnak, hogy a nagy tanító és a Krisztusnak való engedelmesség példaképének szerepében pózol.

„Boldogok azok, akik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa (Máté 5,10)." E szavakkal kezdte [1993. október 10-én] ünnepi miséjét II. János Pál, amit a spanyol polgárháború 11 [katolikus] mártírja boldoggá avatása tiszteletére celebrált.” Erről számolt be A Vatikán ajtói mögött (Inside the Vatican) katolikus magazin. Mint mindig, a katolikus szentekről most is himnuszokat zengnek, de még csak meg sem említik azoknak a keresztényeknek és zsidóknak millióit, akik a római katolikus egyház keze által mártírhalált szenvedtek. Égbekiáltó ez a képmutatás!