2014. március 13., csütörtök

Dave Hunt - A holocaust háttere 5.

A holocaust alapjainak lerakása

Schwartz és Goldstein rabbik, a Shoah szerzői helyesen látják, hogy a római katolicizmus (bár ők ezt a kereszténységgel azonosítják) több évszázados zsidóüldözése vetette meg a későbbi náci holocaust alapjait. Nagyon súlyos felelősség terheli a katolikus egyházat ezért a szörnyű bűntettért. A legtöbben, akik tétlenül nézték a zsidók lemészárlását, katolikusok voltak. Az egyház évszázadokon keresztül üldözte és mészárolta a zsidókat, és ez kétségtelenül hozzájárult ahhoz, hogy zsidóüldözésben részt vett katolikusok igazoltnak lássák tettüket.

1994. május 6-án az Associated Press következő jelentése rázta meg a világ médiáit: A VATIKÁN ELISMERTE A HOLOCAUST MIATTI FELELŐSSÉGÉT. A Jeruzsálemben írott döbbenetes cikk kijelentette:
„A római katolikus egyház egy olyan dokumentumon dolgozik, amely elismeri, hogy az egyház évszázadokon keresztül előmozdította az antiszemitizmust, és nem lépett fel a holocaust ellen - közli egy szerdán kiadott nyilatkozat... Dávid Rosen rabbi, a Vatikán egyik izraeli tárgyalópartnere, az ezen a héten Jeruzsálemben folyó tárgyalások során számolt be Izraelnek a dokumentumtervezetről... Ez nem csak hogy jelentős - mondta Rosen -, hanem rendkívüli is... A beszámoló szerint a dokumentum ki fogja jelenteni, hogy: A teológiai és egyházi antijudaizmus tradíciója fontos szerepet töltött be a holocausthoz vezető úton’.”

A következő napon megérkezett a Vatikán válasza, amely mindezt tagadta, és emlékeztette a világot, hogy miközben „II. János Pál pápa rendszeresen elítéli az antiszemitizmust... mindig is megvédte az előző pápákat, akiket azzal vádoltak, hogy nem emelték fel szavukat a holocaust ellen”. A Vatikán vezető szóvivője, Joaquin Navarro az előző napi hírekre azt a magyarázatot adta, hogy a dokumentumtervezetet „nem a Szentszék készítette elő, hanem a lengyel és a német püspöki kar”. Tehát a Vatikán továbbra is tagadja azt, amit az egész világ igazságként ismer.

Számos példát idézhetnénk annak bizonyítására, hogy a katolicizmus készítette elő az utat a holocaust számára, de ezek közül most csak néhányat említünk meg. A bajorországi Deggendorfban található egy katolikus templom, ahol évszázadokon keresztül látható volt egy festmény, amely arról az eseményről emlékezett meg, amikor „Isten iránti jogos buzgóságból” a városban élő összes zsidót lemészároltak. A kép alatt a következő feliratot lehetett olvasni: „Isten adja meg, hogy szülőföldünk örökre szabad legyen ettől az ördögfajzattól”. A kép és az aláírás sem az egyszerű híveket, sem az egyházi méltóságokat nem zavarta, mivel összhangban állt azzal, ahogyan a római katolicizmus a zsidókkal bánt a történelem során. Egy francia származású zsidó tudós arra a következtetésre jutott, hogy végső soron az egyház készítette fel Hitler számára a német katolikusokat:

"A keresztény [római katolikus] katekizmus, prédikálás és vádaskodás több évszázados előzménye nélkül a hitleri tanok, propaganda és vádaskodás nem érte volna el a célját."