2014. március 23., vasárnap

Kenneth Copeland: A bővölködés törvényei 16.

Vigyázz, ne állíts korlátokat Istennek azzal, amit a szemeddel látsz, és amit az értelmeddel felfoghatsz! Ha az egész világ teljes ínségbe kerülne is, Isten még mindig bőven rendelkezne anyagi forrásokkal, és gazdagon rád is áraszthatná azokat. Ahogy Ő van, úgy vagyunk mi is e világban. Ne féljetek hát a jókedvű, szabad szívű adakozástól! Ha újjászületett hívő vagy, a szellemvilágban olyan életed van, amit másokkal is megoszthatsz. Fontos megtanulnod, hogyan adhatod tovább ezt az életet, hogy mások se szenvedjenek hiányt. Isten Igéje ezt mondja: "Mily szépek a békességhirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek" (Róm.10,15). Ennek a mondatnak az igazi jelentése mindaddig talány volt számomra, amíg nem hallottam egy misszionárius és családja történetét, akiket a japánok elfogtak a II. Világháborúban. A fogolytáborban azt mondták nekik, hogy Washington elesett, az Egyesült Államok megadta magát, és Japán került hatalomra. Képzelhetitek, hogyan reagáltak erre: teljesen elcsüggedtek! A japánok körbevonszolták őket az országban, végül azonban az élelemhiány miatt kezdték őket leöldösni. A misszionárius kislányát is agyonlőtték. Rákövetkező nap fülsiketítő robajt hallottak, és szinte elsötétült az ég a B-29-esektől! Szinte eszüket vesztették az örömtől, hiszen már minden reményt feladtak! A hazugság alatt, hogy országukat legyőzték, csak görnyedezni tudtak. Aztán jött egy amerikai katona, berúgta a fogolytábor ajtaját, és csak ennyit mondott: "Szabadok vagytok!" E pár szó hallatán a misszionárius lerogyott előtte, és megcsókolta a csizmáit!

A Mindenható Isten életadó ereje van benned, és a világnak kétségbeesett szüksége van erre az életre! Ne fukarkodj vele, ingyen kaptad, ingyen add tovább! Szívügyed-e, hogy az üdvösséget eljuttasd az emberekhez? Feltett szándékod, hogy az evangéliummal tápláld a megtéretleneket? Ha igen, Isten melléd áll abban, amit teszel, és ez az igazi bővölködés! Ő ugyanis elkötelezte magát amellett, hogy Jézus Krisztus üzenetét közvetítse a világnak. Ennek érdekében képes megmozgatni mennyet és földet, mert azok számára, akik még sohasem hallottak róla, Jézus nem halt meg, és fel sem támadott a halálból. Az ilyen személyeknek Jézus áldozata semmit sem jelent. Az Ige az l János 4,17-ben ezt mondja: "...amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban." Isten Jézus által táplál bennünket. Ha hiányt szenvedsz valamiben, és az Úrhoz fordulsz, nála választ találsz, és még sokkal többet is! 

Előfordult-e már, hogy amikor az Úrhoz fordultál egy problémával, Ő ezzel fogadott: "Nahát, erre nem számítottam! Erre a problémára még a mennyben sincs megoldás..." Ugye, hogy nem! Isten olyan forrásokkal rendelkezik, hogy a lehető legsúlyosabb nehézséget is könnyűszerrel megoldhatja számunkra.
Jézus a csatorna, mi pedig a világ számára vagyunk azok. Akkor bővölködsz igazán, amikor képes vagy egy kilátástalan helyzetben lévő ember szemébe nézni, majd felvállalni a gondját úgy, mintha a sajátod lenne. A szellemben járó embereknek segíteniük kell azokon, akik még nem képesek erre. Hordoznunk kell egymás terheit. Amikor egy testvéred hozzád jön a nyomorúságával, kapcsolódjatok össze imában, egyesítsd hitedet az övével. Jézus nevében gyakorolj nyomást a Sátánra, és kergesd el attól az embertől. Hozd működésbe a Krisztus Jézusban való élet Szellemének törvényeit. Építs Jézus Krisztusban való megigazultságodra, építs eltökélten erre! Építs kitartóan a fiúságodra! Építs szilárdan  Jézus vérére! Mindez működik, dicsőség Istennek!