2014. március 11., kedd

Reinhard Bonnke - Jézus: palástban, vagy ruhátlanul? 1.

Az emberek Jézust akarják, amikor templomba mennek, nem politikát, nem érzelgősséget. Nem távoli, eszményi alakra kíváncsiak a galileai férfiban. Nem akarnak egy álomképet, vagy legendát. Ha már olvassák a Bibliát, akkor ugyanazzal a Jézussal akarnak találkozni a Maga dicsőséges valóságában. Van olyan, aki nem ezt várja? Ezt a Jézust hirdesd, akkor a Szent Szellemnek is ki kell Őt jelentenie. Jézus akkor belép a tömegbe, ahogy megígérte.

Evangélizációinkon Afrikában és máshol is láttuk már dolgozni a Felkent Jézust, amint megtett ó mindent, amire Isten felkente. Láttuk, hogy mennyei széllel végigsöpör a mai világon. Akkora tömegeket hívott össze, hogy az emberekkel ellepett területet csak holdban lehetett mérni. Ezrek gyógyulnak meg, nyernek üdvösséget és telnek be Szent Szellemmel egyszerre.

HONNAN TUDJUK, MELYIK KRISZTUST KELL HIRDETNÜNK ?

Amikor csodákat látok - gyógyulási csodákat, megváltozott életek csodáit, bűnösök megtisztulásának csodáit - tudom, ki munkálkodik ott: a Felkent. Ezek a csodák az Ő ujjlenyomata. A védjegy. Ezt a Krisztust kell hirdetni: a tegnap-ma-és-mindörökké Krisztust. Valahányszor használjuk a "Jézus Krisztus" nevet, annyiszor kijelentjük, hogy Neki kenete van a szabadításra. Onnan tudjuk, hogy ő a valóságos Krisztus, mert csodák történnek körülötte. A csodák jelentik az Ő személyi igazolványát, a genetikai kódját. 

Hogyan ismerte fel János Jézust egy ködös reggelen, a pirkadat homályában? Jézus a parton volt, míg János egy csónakban ült kb. 30 méterre a parttól. Mégis felismerte Jézust (Jn. 21:7.). Honnan? Jézus tetteit ismerte fel.
Jézus odakiáltott a tanítványoknak, hogy vessék ki a hálóikat, épp úgy, mint első találkozásukkor. Újra sok hal volt a zsákmány, mint három évvel azelőtt. "Ennek ugyanannak a Jézusnak kell lennie” - következtetett János, és felkiáltott: "Az Úr az!" Jézus cselekedetei felfedték a személyét. Honnan tudhatják azonban az emberek, hogy Ő ugyanaz a Jézus, ha Ő nem teszi ugyanazokat a dolgokat? Hogyan ismerhetik meg az emberek Jézust, ha még csak nem is úgy prédikálják Őt, mint aki csodákat tett, és emberi életeket alakított át? Hogyan merheti Őt bárki Krisztusnak hívni, és ugyanakkor azt állítani, hogy Ő nem tesz csodákat? A Rajta levő kenet szavatolta, hogy Jézus csodatevő.

Jézus: Krisztus Jézus, Felkent Jézus, Őt kell hirdetni! A következő kijelentés fontos: "JÉZUS CSAK OLYAN LEHET, AMILYENNEK TE HIRDETED."

A Szent Szellem csak azt tudja megáldani, amit Jézusról mondasz. Azt nem áldhatja meg, amit nem mondasz Róla. Ha ugyanazt a "Jézust" hirdetjük most, "akit Pál prédikál", akkor Isten Szelleme megerősíti a szavainkat. Ha egy korlátok közé szorított Jézust hirdetsz, akkor Ő nem lehet Önmaga. Ő csak akkor üdvözít, ha te Üdvözítőt hirdetsz. Csak akkor gyógyít, ha te Gyógyítót prédikálsz.
Hányan vétkesek a mi drága Urunk kifosztásában? Egyszer, a keresztre feszítéskor megfosztották Őt a ruháitól. A hitetlenség most a hatalmából vetkőzteti ki. Sok gyülekezetben Neki már nincs ereje üdvözíteni és gyógyítani. Pál kifejezésével élve: Jézus "szorosságban van" életünkben, ami azt jelenti: "be van kerítve úgy, hogy nincs helye dolgozni." (2. Kor. 6:12,).