2014. március 9., vasárnap

Kövér Gábor - Jézus a Seolban 11.

GYEHENNA

            A tűz tava, az eljövendő ítélet végső helyszíne. Már most is megvan:

Ésa 30,33: (ez a rész eddig a nagy öldöklés napjáról és körülményeiről, tehát e világkorszaknak a legutolsó momentumairól szól, majd így folytatódik): mert készen van a szörnyű  tűzhely régen, készen áll az már a királynak is (talán az antikrisztus), mélyen és szélesen csinálta azt, máglyájában van tűz és fa bőven, az Úr fuvallata gyújtja meg azt, mint kénköves patak.

            De még nem tölti be a funkcióját, amire teremtette Isten, még üres. A Sátánnak és angyalainak készült:

Mt.25,41: Akkor szól majd a balkeze felől állóknak is: távozzatok tőlen ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készítetett.

            A Sátán 1000 évig meg lesz kötözve, majd egy rövid időre ismét szabadon fogja bocsátani Isten. Sátán egy hatalmas háborút fog ekkor vezetni Jeruzsálem, az ott levő Jézus Krisztus és szentjei ellen, de Istentől tűz fog lejönni az égből és megemészti ezt a hatalmas sereget. Ezután a Sátánt is a gyehennába, a tűz tavába fogják dobni, így az Antikrisztus és a hamis próféta után (aki már hamarabb oda kerültek a bűnös emberekkel együtt - nemzetek ítélete) ő lesz a gyehenna következő lakója örökre. Őt nemsokkal ezután a Seol és a Halál követik, majd azok az emberek, akik nincsenek beírva az élet könyvébe. Ezzel fog zárulni a mostani Föld történelme.
            A Seol és a gyehenna tehát nem ugyanaz. A Seol csak egy ideiglenes tartózkodási helye a halottak szellemeinek (refaim), míg Isten saját testükben fel nem támasztja őket az 1000 éves birodalom végén, az utolsó ítéletre. Ezután a bűnös emberek a gyehennába fognak kerülni, már a feltámasztott testükben. Fontos különbség, hogy a Seollal ellentétben a gyehennában a bűnös emberek a testükben lesznek:

Mt.5,29:Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól, mert jobb neked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, mint hogy egész tested a gyehennára vettessék.

Mt.10,28: És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik, hanem attól féljetek inkább, aki mind a testet, mind a lelket elvesztheti a gyehennában.

            Nem ugyanaz a Seol és a gyehenna, hiszen az utolsó ítélet előtt maga a Seol gonosz angyal is a gyehennába fog vettetni. A Seol földrajzi hely ekkor elveszti funkcióját, az egész Földdel együtt megszűnik létezni, egy új Föld fog előállni. A gyehenna viszont nem fog megszűnni, sőt ekkor kezd csak el igazán működni, amikor a Seolból oda kerülnek a bűnös emberek - testben.

Ésa.66,22-24: Mert ahogy az új ég és az új föld, melyeket teremtek, megállnak előttem, szól az Úr, úgy megáll a ti magotok és a ti nevetek. És lesz, hogy hónapról hónapra és szombatról szombatra  eljön minden test engem imádni, szól az Úr. És kimenvén nézni fogják azoknak az embereknek a  holttesteit, akik elpártoltak tőlem, mert az ő férgük meg nem hal és tüzük el nem alszik, és minden test előtt borzadásul (undorodásul) lesznek.

            Ez a rész az új égről, az új földről szól. Megmutatja, hogy a gyehenna nem az új föld belsejében lesz, mivel már most is megvan,  hanem azon kívül (kimenvén...). Azok a kifejezések, mint pl. "külső sötétség", "sírás és fogak csikorgatása" és ''férgük meg nem hal'' szintén a gyehennára vonatkoznak. Jézus úgy beszélt róla, mint egy már meglevő dologról (az ördögnek készíttetett). Tehát egy külső (földön kívüli), sötét hely, ami már megvan. (Ez a világűrt juttatja az ember eszébe, talán valamelyik bolygón van.) 


ÖSSZEGZÉS:

            Ezek alapján az Igék alapján úgy tűnik, hogy a Seolnak több részlege van. Van az Ábrahám kebele, ahol az igazak szellemei voltak az ÚSZ megkötéséig. Ez a rész volt a Seol tetején. Van az Abaddon, ahol talán az Isten ítéleteként a földre feljövő gonosz szellemek vannak most, van esetleg a Tartarosz, ahol pedig olyan szellemek vannak (gonosz angyalok), akik csak a nagy nap ítéletekor jöhetnek fel és vannak olyan gödrei, kútjai, részlegei, ahol az elkárhozott emberek szellemei, árnyai tartózkodnak most.

            Az eljövendő ítélet helyszíne a gyehenna, amely egy földön kívüli hely, és ahol a bűnös emberek az utolsó ítélet után testben fognak szenvedni. Ott lesznek a férgek, nem a Seolban vannak. Eredetileg a Sátánnak és angyalainak készítette Isten.