2014. március 23., vasárnap

Kövér Gábor - Jézus a Seolban 17.

JÉZUS A SEOLBAN
           
Erről a három napról az ÚSZ nem ír sokat. De ha az ÓSZ idevonatkozó részeit elolvassuk, egy teljes képet kapunk arról, hogy mit élt át Jézus ezalatt az idő alatt. Különösen sok ilyen rész található a zsoltárokban.           
Sokszor a zsoltár(le)írók egyes szám első személyben beszéltek olyan különös dolgokról, amelyek nem velük történtek meg. Ennek szemléltetésére általában a 22. zsoltárt szokták felhozni. 
Ezt a zsoltárt Dávid írta, és ilyen részeket tartalmaz, hogy: ''Átlyukasztották kezeimet és lábaimat, megszámlálhatnám minden csontomat''. Ezeket  és más ilyen eseményeket Dávid soha nem élt át. Akkor miért írta ezt? Erre a válasz a 2.Sámuel 23,1-2 - ben található: Így szól Dávid, Isai fia, így szól a felmagasztalt ember, Jákob Istenének felkentje és Izrael zsoltárainak kedvence: Az Úr Szelleme szólt én általam és az Ő beszéde volt nyelvemen.            

Ezt Dávid már öregkorában mondta. Nem véletlen, hogy éppen a 2.Sám. 22. része után írja le Dávidnak ezt a mondását a Biblia, amely az egyik legmeglepőbb zsoltárt tartalmazza, a 18.-at. Ez a zsoltár kétszer szerepel a Bibliában. Dávid, aki - ahogy az az életéből kiderül - egy nagyon szellemi ember volt, tudta nagyon jól, hogy amiket kimond, azokat Isten Szelleme adta az értelmére, szájára. Sok zsoltár született így, nemcsak a 22-es. Ez úgy működött, hogy a Szent Szellem - mivel mindentudó - ismerte Jézus Krisztus érzéseit, amelyeket a kereszten ill. a Seolban érzett. Amikor Dávid nyomorúságban volt - pl. egy barlangban, üldözések között -  és énekelt, akkor éneklés közben a Szent Szellem megmutatta, megadta neki azokat az érzéseket, melyeket Jézus érzett a Seolban (ugyanúgy, ahogy pl. a 22. zsoltárt is).  Amikor pedig Dávid győzött, akkor meg azokat az érzéseket mutatta, adta meg neki a Szent Szellem, amiket Jézus akkor érzett, amikor kiszabadult, feltámadt. Dávid tudta, hogy a Szent Szellem szól általa, de azért nagyon csodálkozhatott, hogy miket kell majd átélnie a Messiásnak, talán nem is értette a zsoltárait.

Az Úr öl és elevenít, Seolba visz és visszahoz (1.Sám.2,6)
            
Kapcsolódjunk be ott a történetbe, amikor Jézus Krisztus a kereszten függ. A zsidók már sok keresztrefeszítést láthattak, hiszen ez akkoriban egy szokásos kivégzési módszer volt, mégpedig a legkegyetlenebb. Akit keresztre feszítettek, lassú kínhalállal halt meg. A nézők tehát tudták, hogy mire számíthatnak. De a középen függő férfihez hasonlót még soha nem láthattak:

Ésa.52,14: ...eliszonyodtak tőled sokan, annyira eltorzított, nem is emberi volt ábrázatja, és alakja sem ember fiáé volt...    

Ez a kép nemcsak egy összevert, véres embert mutat. Jézus Krisztusra az Atya rávetette az emberek bűneit, betegségeit. Derek Prince azt írja, hogy Jézus olyan volt, amilyennek az Ésa.1,6 írja:Tetőtől talpig nincs e testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, melyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal meg nem lágyítottak.   Egy véres, torz húscsomóvá torzította a bűn Jézus testét. A bűnnek akkora koncentrátuma volt rajta a kereszten, hogy nagyon hamar meg is halt. A Mk.15,44 szerint Pilátus csodálkozott is rajta, hogy már ilyen hamar meghalt volna. Egy keresztrefeszített ember agóniája sokkal tovább szokott tartani (ahogy a két latornak is tartott volna, ha az ünnep miatt meg nem rövidítik a szenvedésüket: eltörték a lábszáraikat.)Mk.15,37: Jézus pedig nagy fennszóval kiáltva kilehelte szellemét.  Ebben a pillanatban Jézus teste és szelleme különvált, Jézus szelleme kiment a testéből. A következő három napban más sorsa volt Jézus testének és más Jézus szellemének.     
            
Arimátiai József, egy gazdag, tiszteletreméltó ember bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Gyolcsba csavarta, majd a saját új sírjába helyezte, amit egy sziklába vágatott. Ezután a sír szájára egy nagy követ gördített. Másnap reggel a főpapok és a farizeusok őrséget állítottak a sír elé, sőt le is pecsételték a nagy követ (Dán.6,17), nehogy a tanítványok ellopják Jézus testét. Ezután mind a négy evangélium ott folytatódik, hogy az asszonyok kimentek vasárnap reggel a sírhoz. Az evangéliumok csak a földi szintet írják le, azt, hogy Jézus szelleme hol volt ekkor, nem tárgyalják.