2014. március 6., csütörtök

Kövér Gábor - Jézus a Seolban 10.

ABADDON:

Egy következő szó, amit az Ige a földalatti dolgok bemutatására használ, az az Abaddon. A héber alapige, melyből ez a szó származik az ávad (IP}), melynek jelentése: tönkretenni, elpusztítani, lerombolni.

            A Biblia úgy beszél az Abaddonról, mint egy olyan helyről, ami különbözik a Seoltól, de ami mégis nagyon szoros összefüggésben van vele. Az Abaddon a Haláltól is különbözik, de szinte minden esetben vagy a Seollal, vagy a Halállal fordul elő a Bibliában:

Péld.15,11: Seol és Abaddon az Úr előtt vannak, mennyivel inkább az ember fiainak szíve!

Péld.27,20: Ahogy Seol és Abaddon meg nem elégszenek, úgy az ember szemei sem elégszenek meg.

Jób26,6: A Seol mezítelen előtte és nincs takarója az Abaddonnak (sem).

Jób28,22: Abaddon és Halál mondják: csak hírét hallottuk füleinkkel (a bölcsességnek) .

            A Seol és az Abaddon tehát nem szinonímák, két különböző hely ill. személy. Konkrét földrajzi helyként beszél róluk az Ige. A Jób 28,22 azt is bemutatja, hogy -ahogyan a Halál-, az Abaddon is személy (is), hiszen van füle, amivel hallott a bölcsességről, és van szája, amivel ezt el is tudta mondani. Azt, hogy Abaddon személy is, a Jel.9,1-11 is mutatja:

Jel.9,1-11: És az ötödik angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag esett le az égről a földre és adatott annak a mélység kútjának a kulcsa. Megnyitotta azért a mélységnek kútját, és füst jött fel a kútból, mint egy nagy kemencének füstje, és meghomályosodott (elsötétedett) a nap és a levegőég a kút füstje miatt. A füstből pedig sáskák jöttek elő a földre és adatott azoknak hatalom, amint hatalmuk van a föld skorpióinak. És megmondatott nekik, hogy a föld füvét ne bántsák, se semmi zölde(lő)t, se semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, akiknek nincsen a homlokukon Isten pecsétje. És adatott azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy kínoztassanak öt hónapig, és azoknak kínzása olyan, mint a skorpiók kínzása, amikor azok megmarják az embert. Ezért az emberek keresni fogják azokban a napokban a halált, de nem találják meg azt, és meg akarnak halni, de a halál elfut előlük. A sáskák formája pedig hasonló volt a harcra felkészített lovakhoz, fejükön mint koronák -aranyhoz hasonló anyagból- voltak, és arcuk olyan volt, mint az emberek arca. És olyan hajuk volt, mint az asszonyok haja, és fogaik olyanok voltak, mint az oroszlánoknak, és olyan páncéljaik (mellvértjeik) voltak, mint a vas páncélok, és szárnyaik zúgása olyan volt, mint a sok-lovas harci kocsik zúgása, amikor a harcba száguldanak. És skorpióhoz hasonló farkuk volt és fullánkjuk, és a farkukban volt a hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek öt hónapig. Királyukul pedig a mélység angyala volt fölöttük, annak neve héberül Abaddon, görögül Apollion (azaz Vesztő, Pusztító).

            Egy csillag esik tehát le a földre, ami (amellett, hogy egy angyal) lehet egy meteorit, vagy valami más természeti katasztrófa, ami akkora füstöt fog előidézni a Föld belsejéből, hogy félhomály lesz a földön (vagy egy részén). Ezzel a füsttel együtt kétszáz-millió (Jel.9,16) ilyen gonosz szellem fog előjönni, akik kínozni fogják az el nem pecsételt embereket öt hónapig. Ezek fölött a szellemek fölött vezetőül, királyul egy Abaddon nevű fő-szellem lesz, aki -a Seol földrajzi hely, Seol gonosz angyal mintájára- a föld alatti Abaddon helynek is a vezetője. Egy megállapodás lesz Halál és Abaddon között: akiket Abaddon szolgái gyötörnek, azokért nem megy el a Halál, az Igéből úgy tűnik, hogy még az öngyilkosság sem fog nekik sikerülni.
            Az Igéből nagyjából ennyi derül ki Abaddonról. Más információt csak óvatos becsléssel következtethetünk ezekből ki:
A Bibliában a föld alatti fő erősségek a Seol és a Halál, így Abaddonnak is "főnöke" a Seol. Mivel "személyi szinten" ez így van, logikusnak látszik azt feltételezni, hogy "földrajzi hely-szinten" is így van, annál is inkább, mert amikor mint földrajzi helyekről beszél róluk az Ige, akkor is mindig együtt fordulnak elő, mégpedig úgy, hogy először a Seol van említve. Az Abaddon tehát a Seol egyik része, részlege lehet.

            Hogy az Abaddonnak, mint földrajzi helynek mi a feladata, nincs egyértelműen kijelenve a Bibliában. (Mivel Abaddon ennek a kétszáz-millió gonosz szellemnek a királya, lehet, hogy a Föld belsejében is ez van, tehát az Abaddon e gonosz szellemek megőrzési helye lenne. De ez csak feltételezés.)

TARTAROSZ:

Egy másik szó a Tartarosz. Ez csak egyetlen helyen fordul elő a Bibliában, ott is csak igeként (tartaroó), jelentése: a tartaroszba taszítani:

2.Péter2,4: ...nem kedvezett Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem mélységbe taszítván (tartatoó) a sötétség láncaira adta őket, hogy fenntartassanak az ítéletre.

            A bűnbe esett angyalok tehát a mélységben vannak, meg vannak kötözve nagyon erős kötelekkel, és csak az ítéletük napján lesznek feloldozva. Erről szól a Júdás 6. is:

És azokat az angyalokat is, akik nem tartották meg a fejedelemségüket, hanem elhagyták lakhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta.

            Ez tehát egy olyan hely, ahonnét nem jöhet fel egy gonosz szellem sem. (Ezek gonosz angyalok valószínűleg azok, akik lejöttek paráználkodni az emberek lányaival a Gen.6.-ban. Az özönvíz alkalmával ítélhette meg őket - pl. a kentaurokat - Isten. Ezt támasztja alá a 2.Péter 2,4 szövegkörnyezete is).
            A Tartarosz (ha létezik külön ilyen) pontos helye az Ige alapján ismeretlen, csak annyit tudunk, hogy a mélységben van. (A görög mitológia alapján a Seol egyik része.)