2014. március 23., vasárnap

Reinhard Bonnke - Jézus: palástban, vagy ruhátlanul? 6.

HOGYAN LEGYEN HATÉKONY AZ EVANGÉLIUMUNK ?

Az üzenet Jézus. A tettei mutatják, hogy ki Ő. A tettei mindennél fontosabbak. JÉZUS MEGVÁLT A BŰNBŐL. Mi nem erkölcsi prédikációkat tartunk. Nem a bűnről adunk leírást. Egyszer egy amerikai elnök elment egy templomba. A felesége később megkérdezte, miről szólt az igehirdetés. A férje így felelt: "A bűnről." "Mit mondott a prédikátor a bűnről?" - érdeklődött tovább a feleség. "Ellene volt" - válaszolt az elnök.

Az emberek várnak. A kérdés az: Mit tehetünk a bűnnel? Az emberek a saját életükben akarnak győzni a bűn fölött. Tisztának kell érezniük magukat, tudniuk kell, hogy bocsánatot nyertek. Nem szabad undorodniuk önmaguktól. Sok ember mondja, hogy tudja, nem jut a mennybe, de nem tudja, mit tegyen.
Azt kell megtanulnunk, hogyan szedjük ki az embereket a pocsolyából, hogyan tisztítsuk meg őket Jézus drága vérében, és hogyan juttassuk el őket a bizonyosságig, a Szent Szellem bizonyságtételéig. Ezek hatalmas témák.

Én mindig óriást tömegek előtt állok. Gonoszság lenne bármit mondani az evangéliumon kívül. Köszönet Istennek, van egy evangéliumom, az erő és remény biztos üzenete. Hirdetésekor megtalálom Isten szeretetének felfakadó forrását. A gyógyulás vizei áradnak minden irányba. Ez a szeretet megérinti az emberi szíveket. Az emberek megnyílnak Isten előtt. Ők gyakran keveset kaptak e világ javaiból, de ez kevéssé számít, amikor övék Isten gazdagsága: a bizonyosság, békesség és öröm, ami nem gyárban készül, amit egy boltban sem árulnak, és semmilyen gazdagság sem ad meg.

Krisztus követei vagyunk. Az evangélium Isten szembesülése a bűnösökkel. Ne fokozzuk le ezt kellemes bemutatássá! A mi üzenetünk a legtekintélyesebb. A Király szavát hordozzuk. A feladatunk roppant sürgős. Az evangélium hirdetője nem kifutófiú, aki egy lepecsételt levelet hoz, hanem olyan ember, aki beszélt a Királlyal, és érti a Király gondolatait. Ez az üzenet nem találomra szól bárkihez, aki történetesen hallótávolságban van. Az evangélium nem csak olyanoknak küldetett, akik már úgyis érdeklődnek a vallás iránt. Mindenkinek szól, alacsony és magas sorsúaknak, személyválogatás nélkül, isten azt mondja: "Én beszélek," és a bűnösöknek így kell felelniük: "Figyelek."