2014. március 20., csütörtök

Reinhard Bonnke - Jézus: palástban, vagy ruhátlanul? 5.

HOGYAN KELL KIFOSZTANI A POKLOT ÉS BENÉPESÍTENI A MENNYET?

Több, mint hat évig működtettem egy levelező bibliaiskolát. Ez 1968-1974-ig az afrikai Lesothoban volt. A célja, természetesen az volt, hogy elérjük az ország elveszett lakóit Krisztus számára. Rövid időn belül közel 50 000 tanulónk volt.
Ennek a programnak a folytatása komoly feladatok elé állította hitemet. Én csak egy misszionárius voltam! Szükségem volt egy irodára, és annak a havi bérlete csak 30 dollárba került. Egy napon azonban nem tudtam fizetni. Egész nap imádkoztam és siránkoztam: "Drága Uram, add meg a 30 dollárt a bérletre!" Teltek az órák, eljött az este, de még nem volt meg a pénz. Lassan végigsétáltam az utcán a házig, ahol a családommal laktunk. Az utca közepén hirtelen rám szállt az Úr ereje. Világosan hallottam Isten hangját a szívemen: "Akarod, hogy adjak neked egy millió dollárt?" Egy millió dollárt? A szívem Forma-1-es sebességgel kezdett verni! Mit csinálhatnék ennyi pénzzel? Hiszen egy millió segítségével az egész világot eláraszthatnám az evangéliummal - gondoltam.

Aztán viszont más jutott az eszembe. Egyáltalán nem vagyok egy sírós alak, de elindultak a könnyek a szememből, és így kiáltottam: 'Uram, ne adj nekem egy millió dollárt! Ennél többet akarok. Adj nekem egy millió lelket! Egy millió lélekkel kevesebb legyen a pokolban, és egy millióval több a mennyben - az lesz az életem célja."
Akkor a Szent Szellem gyorsan olyan szavakat súgott a szellemembe, amiket még sosem hallottam: "Ki fogod fosztani a poklot, és benépesíted a mennyet a Kálvária érdeme miatt." Azon a napon eltökéltem valamit. Tudtam, hogy Istennek nagy tervei vannak az életemmel, és nekiálltam valóra váltani azokat egymás utáni lépésekben. Isten mindig egyre több áldást és kegyelmet adott nekem eközben.

Azóta nagyon sokszor láttam, hogy az evangélium elsöprő ereje beleütközik a pokol kapuiba és megrohamozza a Sátán sötét birtokait! Sokszor láttam, hogy egy hét alatt 500 000 drága lélek mondott igent evangelizációinkon az üdvösségre való felhívásra. Így tréfálkoztam munkatársaimmal: "Ha Jézus ilyen tempóban folytatja a lelkek megmentését, egy napon Sátán egyedül fog ülni a pokolban." Örülök, hogy elszomoríthatom a Sátánt.

Ha ismerjük az evangélium hatalmát, nem keli kétségbeesnünk. Jézus van akkora, mint a szükségünk. A világ beteg, és Jézusnál van az egyetlen orvosság - az evangélium. A mi feladatunk mindössze az, hogy elvigyük a gyógyszert a betegeknek. Ez Jézus parancsa: "Menjetek!" Ez nem javaslat, vagy ajánlat, hanem rendelkezés. Jobban tesszük, ha engedelmeskedünk, különben elszalasztjuk az ember számára elérhető legnagyobb örömöt.