2014. március 2., vasárnap

Kövér Gábor - Jézus a Seolban 8.

SAHAT

Ennek a szónak több jelentése is van: 1. Tőr-verem, vadállatok megfogására; 2. posványt stb.-t tartalmazó gödör, verem; 3. sír, alvilág, Seol. Itt most csak legutolsó jelentésének előfordulási helyeit nézzük meg:

Ésa.38,17: Íme áldásul volt nekem a nagy keserűség, és Te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulás gödréből...

Ez itt egy messiási prófécia Ezékias király szájából. Jézus szavait adta a szájába a Szent Szellem. Tehát Jézus lelkét az Atya szeretettel kihúzta a Seolból, a pusztulás gödréből. A sahat szó szerepel itt, mely egyértelműen a Seolra vonatkozik. Ezek alapján a Seol egy piszkos, mocskos hely.

Ez.28,8: A sahatba szállítanak le, és meghalsz a megölöttek halálával a tengerek szívében.

A tengerek (a világ-tehom) szívében, középpontjában van ez a sahat, tehát a Seol.


BÓR a következő szó. Ennek is több jelentése van:

1. kút, ciszterna: Gen.37,20: Most hát gyertek és öljük meg őt (Józsefet) és vessük őt a kutak egyikébe, és mondjuk azt, hogy fenevad ette meg őt és meglátjuk, mi lesz az ő álmaiból.

2. gödör: Zsolt.7,16: (a gonosz) gödröt (bór) ás és mélyre vájja azt, de beleesik a verembe (sahat), amit csinált.

3. Seol: Zsolt.28,1: Hozzád kiáltok, Uram, én szirtem! Ne fordulj el szótlanul tőlem, hogy ne legyek, ha néma maradnál a sírba (bór) szálltakhoz hasonló.
 Zsolt.88,6: A legmélyebb gödörbe vetettél be engem, sötétségbe, mélységbe. Ez egy messiási zsoltár, Jézus érezte így magát a Seolban. A Seol legmélyebb bór-jába, gödrébe, kútjába került (bór tahtijjót = legmélyebb gödör).

5. tömlöc, börtön: Gen.40,15: Mert lopva hoztak el engem (Józsefet) a héberek földjéről és itt sem tettem semmit, hogy a tömlöcbe vessenek.
Zsolt. 142,8: Vezesd ki a tömlöcből lelkemet, hogy dicsérjem nevedet!
Ésa.24,21-22: És lesz azon a napon, megbünteti az Úr a magasság seregét a magasságban és a föld királyait a földön. És összegyűjtve összegyűjtetnek gödörbe, mint a foglyok, és bezáratnak tömlöcbe, és sok napok után meglátogattatnak. (És gödörbe zárják őket, ahogyan a foglyokat bezárják, és börtönbe zárják őket, de sok nap múlva gondolnak rájuk).- Miután előbb leírja a Jelenések könyvéből ismert ítéleteket, melyek a Földre jönnek, azt írja a Biblia, hogy a Sátán és a magasság szellemei (a területi szellemek) a bór-ba fognak kerülni. Ez itt szintén a Seolt jelenti, a mélység tömlöcét. Ott lesznek az 1000 év alatt megkötözve, majd "sok nap után meglátogattatnak", azaz rövid időre még elengedik őket (lásd a Messiás korszaka utáni végső lázadást).

Ez a szó is jelenti tehát a Seolt, a mélység börtönét, gödrét. József, Jézus Krisztus egyik legnagyobb ÓSZ-i előképe szintén tömlöcben volt (Gen.40,15), ahogy Jézus is (Zsolt.88,7). Mindkét Igében a bór szó szerepel.