2014. március 4., kedd

Kövér Gábor - Jézus a Seolban 9.

Több helyen még a bór a Seol szinonimája:

Ez.26,20: Akkor ledöntelek (leszállítalak) azokhoz, akik a gödörbe szálltak, az őskor (hajdan) népéhez, és lakatlak a Föld legalsóbb helyein, múltból való romok között, azokkal, akik a gödörbe szálltak, hogy többé senki ne lakjon benned (Tiruszban).

Ott laknak a régi korok emberei, és ott vannak a régi korok romjai is. Nemsokkal ezután Ezékielhez ismét szólt az Úr, hogy prófétáljon Egyiptom ellen, hogy Egyiptom sokaságának el kell pusztulnia. Ennek kapcsán Isten elmondta Ezékielnek, hogy hogyan néz ki a Seol, ahová Egyiptom seregeinek is menniük kell:

Ez.32,17-32: És lett a tizenhetedik esztendőben, a hónap tizenötödikén, lett az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! Sírj Egyiptom sokaságán és szállítsd le őt, meg hatalmas nemzetek lányait a mélységek országába (a Föld legalsó helyeire), azokhoz, akik gödörbe szálltak! Kinél voltál kedvesebb? Szállj alá és légy a körülmetéletlenekhez fektetve! A karddal megölöttek közé essenek le! A fegyver átadatott, húzzátok le őt és minden sokaságát! Szólni fognak felőle a vitézek minden hatalmasai a Seol közepéből, segítőikkel együtt: leszálltak, itt fekszenek a körülmetéletlenek, a karddal megölöttek! Ott van Assúr és egész sokasága (csapata), körülötte sírjai, mindannyian megölöttek, kard által elhullottak. Sírjai a gödör hátuljában vannak, és sokasága az ő sírja körül van. Mindannyian megölöttek, kard által elestek, akik félelmet okoztak az élők földjén. Ott van Elám, és egész sokasága sírja körül, mindnyájan megölöttek, akik kard által estek el, akik leszálltak körülmetéletlenül a mélységek országába (a Föld legalsó részeibe), akik félelmet okoztak az élők földjén, és viselik gyalázatukat azok mellett, akik a gödörbe szálltak. A megölöttek között vetettek neki ágyat egész sokaságával, körülötte vannak sírjai, mindnyájan megölöttek, akik  kard által estek el, mert félelmet okoztak az élők földjének, és viselik gyalázatukat azok között, akik a gödörbe szálltak, a megölöttek közé fektették őket! Ott van Mések-Tubál, és egész sokasága, körülötte vannak sírjai, mindnyájan körülmetéletlenek, kard által megölöttek, mert félelmet okoztak az élők földjének. És nem a körülmetéletlenek hőseivel fekszenek együtt, akik hadi fegyvereikkel szálltak le a Seolba, és akik kardjait a fejük alá tették,  mert vétkeik csontjaikra kerültek, mert félelmet okoztak a vitézeknek az élők földjén. Te is (Egyiptom) a körülmetéletlenek közt fogsz megrontatni  és  a kard által megölötteknél fogsz feküdni. Ott van Edom, királyaival és minden fejedelmével, akik erejükben (erejük teljességében, bátorságukban) fektettek a kard által megölöttekhez, a körülmetéletlenekkel fekszenek, és azokkal, akik a gödörbe szálltak. Ott vannak észak uralkodói mindnyájan, minden szidoni akik leszálltak a megölöttekhez, és a -hatalmuk (bátorságuk) miatt tőlük levő félelem ellenére- szégyenné lettek, és fekszenek körülmetéletlenül a kard által megölöttek mellett és viselik gyalázatukat azokkal, akik a gödörbe szálltak. Ezeket látni fogja a fáraó és megvigasztalódik minden sokasága felől, kard által ölettek meg a fáraó és minden serege, ezt mondja az Úr Isten. Mert félelmére adtam őt az élők földjének, ezért ott vetnek ágyat neki a körülmetéletlenek között, a fegyverrel megölettek mellett, a fáraónak és minden sokaságának, ezt mondja az Úr Isten.

            Ez a rész tehát egy "körutazás"a Seolban. Isten bemutatta, hogy akkor milyen nemzetek feküdtek ott. Ma már más nemzetek is vannak a Seolban. Először Assurt mutatta be, akinek egész serege ott van a Seolban. Középen fekszik a király, körülötte pedig seregének fekvőhelyei, sírjai vannak. Az élők földjén (így hívják a földet, az élő embereket, mert a Seolból nézve itt mindenki és, azaz élők földje) mindenki félt tőlük, most pedig a gödör hátuljában (BYP WZ"BW - jarköté bór) vannak. Ide fog kerülni a Sátán is 1000 évre:

Ésa.14,13-15: Te pedig azt mondtad szívedben: az égbe megyek fel, Isten csillagain felül emelem trónomat és ott ülök a gyülekezet hegyén messze északon. Felmegyek a felhők fölé, hasonló leszek a Magasságoshoz! De a Seolba szállítanak le, a gödör hátuljába!
           
            Az Ésa.14,15-ben is a jarköté bór szerepel, ugyanaz a hely, ahol az Assúrok vannak. Ott fogják neki ezt az Ésa.14-ben leírt gúnydalt mondani.
           
            Megjegyzés: A Jel 20-ban az szerepel, hogy a Sátánt, a régi kígyót az abüsszoszba zárják 1000 évre. Az Ésa 14,13-15 alapján tehát itt (Jel20) - és valószínűleg a Jel 9,1-ben is, ahol ráadásul az abüsszosz kútjáról van szó - az abüsszosz a pokol/Seol szinonímája. A Seol kútja lehet az Abaddon, lásd lejjebb.


            A Seolban van még egész Elám is, az a perzsa provincia, melynek Szuza volt a fővárosa. Szintén a király helye körül fekszik a többi elámita. Majd Mések-Tubál, Edóm és észak királyai és fejedelmei következnek, mind azok akiknek nagy hatalmuk volt a földön. Ezzel Isten azt mutatta meg Egyiptomnak, hogy hiába van nagy ereje, Ő már más nagy erejű népeket is leszállított a Seolba. Más népek is voltak már akkor is ott, de csak a legerősebbeket mutatja itt be az Ige.