2014. március 6., csütörtök

Frank Hammond - Az elutasítottság legyőzése 12.

Keserűség

"Kövessétek mindenki irányában a békességei és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat: Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon; nehogy a keserűségnek bármely gyökere, fölnevekedvén, megzavarjon, és ez által sokan megfertőztessenek." (Zsidó 12:14-15.)

A keserűség gonosz gyümölcse annak, amikor az ember nem hajlandó megbocsátani valakinek a bűnét. Jézus azt mondta tanítványainak, hogy meg kell bocsátaniuk egymásnak, A meg-nem-bocsátásra nincs alibi Isten előtt. Nincs kifogás. Tovább megyek: a meg-nem-bocsátás átkot von maga után.

Jézus azt tanította, hogy ha valaki bocsánatot kér megfizethetetlen adósságnyi bűnéért, de a másiknak nem bocsát meg egy apróságot, az a "hóhérok" (angolban: kínzók) kezébe kerül. A kínzók démoni szellemek, és gonosz szellemek jutalma alatt lenni átkot jelent Az átok elkerülésének, amelyet a meg-nem-bocsátás okoz, egyetlen módja az, ha Isten előtt megbocsátasz azoknak, akiknek szükséges.
A keserűség és a meg-nem-bocsátás büntetés annak, aki nem bocsát meg, és annak is, akinek nem bocsátanak meg. "Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak, akiknek megtartjátok, megtartatnak" (Jn. 20:23). Ahol meg-nem-bocsátásról beszélünk, ott két ember gonosz kötelékben van.
Ahogy a keserűség gyökere erősödik az ismételt elutasítások miatt, az embernek "elege lesz" a sebekből, és kirobban a harag, gyűlölet, bosszú, erőszak és gyilkosság. A keserűség szellemének társa az "emlékek felelevenítésének" szelleme, amely az elmúlt fájdalmak emlékét életben tartja azáltal, hogy a szóban forgó sérülések idejét és eseményeit állandóan visszaidézi.

Kertünkben éktelenkedik egyfajta gaz, amit úgy hívunk: "gondatlanság gyom”. Amikor feltűnik, ez a legsatnyább az összes közül. Ujjaid végével kiszakíthatod a földből. De a "gondatlanság gyom" nagyon gyorsan nő, és pár nap alatt nagyobb lesz, mint egy két és fél méteres kukorica. Főgyökere egy hüvelyknyi vagy még vastagabb és mélyen a földbe hatolt. A gondatlanság gyom néhány magocskája is tömegesen elszaporodhat. A kertész tudja, hogy ezzel a gazzal akkor kell elbánni, amikor még éppen csak megjelenik a kertben.

Mi mind szellemi kertészek vagyunk. Célunk az, hogy a szellem gyümölcseit teremjük, amelyek a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség (Gal. 5:22; 6:8-9.). A keserűség az a "gondatlanság gyom", amely kertünkben éktelenkedhet. Minél előbb foglalkozunk vele, annál könnyebb felszámolni. "Vigyázzatok azért, ...nehogy a keserűségnek bármely gyökere fölnevekedvén megzavarjon, és azáltal sokan megfertöztessenek" (Zsidó 12:15 ).