2014. március 18., kedd

Frank Hammond - Az elutasítottság legyőzése 17.

Keménység

Isten a teknősöknek olyan páncélt teremtett, amely megvédi őket. Az embereket azonban páncél nélkül teremtette Amikor az ember maga alakítja ki ezt a páncélt, akkor személyiségében is egy teknősre fog hasonlítani: kemény és áthatolhatatlan lesz. Ezt mondja magának: "Többé nem akarom, hogy mások keresztülgázoljanak rajtam és megbántsanak. Szívós és kemény vagyok. Senkinek nem engedem meg, hogy letaposson." Így maga körül kemény páncélt növeszt, és úgy viselkedik, mint egy alligátorteknős.

Amikor mások megpróbálnak nekünk ártani, könnyen elfelejthetjük, hogy Isten a mi menedékünk és erősségünk, kősziklánk és erődítményünk. Ehelyett kemény páncélt építünk magunk köré és visszavonulunk az általunk épített védekezési mechanizmusok mögé. Az a baj a keménységünkkel, hogy irgalmatlanná tesz bennünket. Ez pedig meggátol abban, hogy mások felé való szolgálatunkat betöltsük.

"Végezetre mindnyájan legyenek egyértelműek, rokonérzelműek, atyafiszeretők, irgalmasak, kegyesek;"  (1. Pét. 3:8.)

Összegzés

Áttekintettük az elutasításra adott legáltalánosabb válaszokat. Mindegyikük Isten tanácsától való elhajlás és bűn. Ezek a "bűn ajtók" szabad utat nyitnak egyes démonok belépése előtt. Az ördög ott áll a "bűn ajtaja” előtt, és arra vár, hogy a kinyílt ajtón át beugorhasson és pusztíthasson.
Amikor Káint elöntötte a méreg, mert Isten elutasította vér nélküli áldozatát, Káin megtelt gyűlölettel és haraggal Ábel iránt.
Isten azonnal figyelmeztette Káint:

"És monda az Úr Kainnak: Miért gerjedtél haragra? és miért csüggesztéd le fejedet? Hiszen, ha jól cselekszel emelt fővel járhatsz; ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta. " (1.Móz. 4:6,7)

Minden sérelmünkre és csalódásunkra van pozitív és igei megoldás. Meg kell tanulnunk az elszenvedett rosszra nem bűnösen reagálni, hanem Isten Igéjének a tanácsában járni.