2014. március 16., vasárnap

Dave Hunt - A holocaust háttere 6.

Hitler hatalomra jutása

Kezdetben az egyház nem támogatta Hitlert. „Az elsöprő 1930-as náci választási győzelem után az összes jelentősebb katolikus szervezet képviselői találkozásra jöttek össze,... hogy megbeszéljék a fenyegető barna áradat megfékezésének különböző módjait.” Viszont az 1932-es júliusi Reichstag választások után, amely során „a nemzetiszocialisták a szavazatok 37,4%-át szerezték meg és 230 képviselőt delegálhattak... és így a Reichstagban a legnagyobb pártot jelentették”, a katolikus püspökök enyhíteni kezdtek a kritikájukon.

Annak ellenére, hogy „az összes egyházkerület elfogadhatatlannak minősítette a náci párthoz való tartozást”, több mint 100 000 katolikus csatlakozott a párthoz, és valószínűleg több millió támogatta azt szavazatával. Miért is kéne elidegeníteni ezeket a jó katolikusokat az egyháztól? Végtére is a pápa és a bíborosok dicsőítik és támogatják Mussolini fasiszta pártját Olaszországban, akkor miért is ne tennénk ugyanezt Németországban?

1933. március 13-án a bajorországi püspökök konferenciáján Faulhaber bíboros, aki ekkor tért vissza Rómából, bejelentette, hogy „a Szentatya, XI. Piusz, nyilvánosan magasztalta Adolf Hitler kancellárt a kommunizmus elleni fellépéséért... ismét hírek röppentek fel arról, hogy a Vatikán elégedettséggel nyugtázza, hogy a német katolikusok készségesen együttműködnek a Hitler kormánnyal...”

Március 23-án Hitler bejelentette, hogy „a Birodalom kormánya,  amely a kereszténységet (katolicizmust) az erkölcs rendíthetetlen alapjának és a nemzet erkölcsi törvényének tartja, a Szentszékkel való jó viszonyt a legnagyobb értéknek tekinti, és ennek erősítésén fáradozik”. Öt nappal később a német püspökök nyilvánosan visszavonták a náci pártot bíráló korábbi nyilatkozataikat. Működött tehát az a stratégia, amit Hitler korábban felvázolt a Rauschningnek:

"A papokat önmaguk felé való részrehajlásuk és hírhedt kapzsiságuk által kell csapdába ejtenünk. így mindent teljes békességben és egyetértésben tudunk velük elrendezni... Miért is kéne vitatkoznunk? Mindent le fognak nyelni anyagi előnyök megtartása érdekében."