2016. május 30., hétfő

Zsoltárok Könyve 25:1-10.

1. Dávidtól.
Hozzád, Örökkévaló, viszem lelkemet.
2. Istenem, tebenned bízom, ne hagyj megszégyenülnöm, ne újjongjanak ellenségeim rajtam!
3. Nem is szégyenülnek meg a téged remélők mind; megszégyenülnek a léhán hűtelenkedők.
4. Útjaidat, oh Örökkévaló, tudasd velem, ösvényeidre taníts engem;
5. járass igazságodban és taníts engem, mert te vagy üdvösségem Istene, téged reméllek egész nap.
6. Emlékezzél meg irgalmadról, oh Örökkévaló, és kegyelmeidről, mert öröktől fogva valók.
7. Ifjúhorom vétkeire és bűntetteimre ne emlékezzél; kegyelmed szerint emlékezzél te rólam jóságod kedvéért, oh Örökkévaló!
8. Jóságos és egyenes az Örökkévaló, azért útba igazítja a vétkeseket.
9. Járatja az alázatosakat a jog szerint és tanúja az alázatosokat az ő útjára.
10. Mind az Örökkévalónak ösvényei szeretet és igazság azoknak, kik megtartják szövetségét és bizonyságait.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)