2016. május 6., péntek

Oral Roberts - Hogyan gyógyította meg az ÚR az összetört szívemet 3.

A következő pillanatban azt éreztem, hogy a lelkem felrobban bennem, majd imádkozni kezdtem szellemben és tudtam, hogy jön az áttörés! Akkor először életemben elkezdtem visszakapni a magyarázatot az elmémbe, úgy ahogy Oral tanította. Egyszerre csak elkezdtem saját magamnak prófétálni és megparancsoltam a haragnak, hogy menjen ki belőlem! Megparancsoltam az önsajnálatnak is, hogy menjen ki belőlem! Amikor felegyenesedtem a térdeimről az a szörnyű fájdalmas érzés a gyomromból eltűnt és hihetetlen gyógyulás kezdődött el a szívemben!

A következő éjjelen magamhoz ölelve gyermekeimet együtt imádkoztunk és kiáltottunk Istenhez. A kicsiny testük rázkódni kezdett és elkezdtek zokogni majdnem megállíthatatlanul – mintha a szívük kettétörne. “Misty, Scotty, Becca imádkozunk nyelveken“ súgtam és azok a bátor kicsik elkezdtek a saját imanyelvükön imádkozni velem együtt. Néhány perc elteltével elkezdtük együtt Istent dicsérni és imádni. Majd megkértem az Urat, hogy hadd magyarázzam meg az imáinkat, majd ahogy a magyarázat megérkezett az Úr elkezdte ránk árasztani erőteljes gyógyító kenetét a sebeinkre, ahogy összerakta a kicsi családom szívének darabjait! 

“ÉLETED LEGSÖTÉTEBB ÓRÁJÁBAN MEGTANÍTOTTALAK TÉGED HOGYAN DICSÉRJ ÉS IMÁDJ ENGEM.” Csak néhány hónappal azután, hogy mindennap folytattam a dicséret és imádás “áldozatát” az Úrnak (beleértve a szellemben való imádkozást magyarázattal) felejthetetlen élményem volt az Úrral. Az imám alatt éreztem, ahogy Isten erejének és jelenlétének felvillanyozó tudatossága hirtelen megtölti a szobát. A magyarázaton keresztül, ami ezt követte éreztem, ahogy Isten beszél hozzám egy nagyon erős kinyilatkoztatást adva a jövőbeni szolgálatomat illetően: “Terry életed legsötétebb órájában megtanítottalak hogyan dicsérj és imádj őszintén engem. Most azt akarom, hogy kezd el a népemet dicséretbe és imádásba vezetni. Ahogy engedelmeskedsz nekem, meg fogom gyógyítani a betegeket és meg fogom szabadítani azokat, akiket démonok gyötörnek. Több embert fogsz látni a szolgálatodon keresztül megtérni, mint amennyit valaha is láttál.” 

Egyszerre csak éreztem, hogy valami teljesen új kezd felkavarodni bennem – egy kihegyezett céltudatosság és egy új irány életem munkájában. A szolgálatom csapata és én elkezdtünk embereket vezetni az Úr jelenlétébe a dicséreten és imádáson keresztül és teljes döbbenettel néztük, ahogy a Szent Szellem ereje rájuk esett és Isten rendkívüli csodákat cselekedett! A családom és az én gyógyulásom időszaka alatt ebből a torokszorító fájdalomból és bánatból láttam Istent, hogy összetöri az elnyomás,a betegség és a kín láncait, azoknak az embereknek az életében, akik felé szolgáltunk. A dicséret és imádás mélyebb dimenzióján keresztül Isten erejének egy nagyszerű új hulláma áramlott ki a szolgálatomból. Illetve,az miatt, amit Oral Roberts tanított nekem a magyarázattal történő nyelveken szólásról Isten csodálatos módon forradalmasította az egész életem!

Fordította: Nagy Andrea