2016. május 18., szerda

Zsoltárok Könyve 18:33-51.

33. Az Isten az, ki felövez engem erővel, és gáncstalanná tette útamat.
34. Olyanná teszi lábaimat, mint az őzök, állnom enged magaslataimon.
35. Karczra tanítja kezeimet, hogy érczíjjat ragadjanak karjaim.
36. Adtad nekem üdvödnek paizsát, jobbod támaszt engem, és nagygyá tesz a nyájasságod.
37. Kitágítod léptemet én alattam, hogy meg ne tántorodjanak a bokáim.
38. Üldözöm ellenségeimet és útolérem, vissza se térek, míg el nem pusztítottam őket.
39. Szétzúzom őket, hogy föl sem kelhetnek, elhullanak lábaim alatt.
40. Felöveztél erővel a karczra, legörnyeszted támadóimat alattam.
41. Ellenségeimet háttal fordítottad felém, gyűlölőimet, hogy megsemmítsem.
42. Fohászkodnak, de nincs segítő, az Örökkévalóhoz, de nem hallgatta meg őket.
43. Szétmorzsolom őket, mint port szél előtt, mint utczák sarát, kiürítem őket.
44. Megszabadítottál népnek küzdelmeitől, teszel engem nemzetek fejévé, nem-ismertem nép szolgál engem.
45. Fülhallásra engednek nekem, külföldnek fiai hízelegnek nekem.
46. Külföldnek fiai ellankadnak, remegve jönnek zárt helyeikből.
47. Él az Örökkévaló, áldva legyen a sziklám, magasztaltassék üdvöm Istene;
48. az Isten, ki nékem megtorlást enged és népeket alám hódoltat,
49. megszabadít ellenségeimtől, támadóim közül is fölemelsz, erőszaknak emberétől megmentesz.
50. Azért magasztallak a nemzetek közt, oh Örökkévaló, és nevednek hadd dalolok;
51. ki nagygyá teszi királyának segítségét és kegyet mível fölkentjével, Dáviddal és magzatjával örökké.

IMIT fordítás (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)