2016. május 11., szerda

Zsoltárok Könyve 16.

1. Dal Dávidtól.
Őrizz engem, Örökkévaló, mert benned kerestem menedéket.
2. Mondtam az Örökkévalónak: Uram vagy, javam nincsen rajtad kívűl.
3. A szenteknek pedig, kik az országban vannak, és a dicsőknek, kikben egész kedvem van:
4. Sokasodnak azoknak fájdalmai, kik más isteneket cserélnek; nem ontom véres ontóáldozataikat és nem veszem neveiket ajkaimra.
5. Az Örökkévaló osztályomnak és serlegemnek része; te tartod az én sorsomat.
6. A mérő kötelek kellemetes helyekre estek számomra; birtokom is kedves előttem.
7. Áldom az Örökkévalót, ki nekem tanácsot adott, éjszakákon is oktattak engem veséim.
8. Az Örökkévalót mindig magam előtt tartottam; mert jobbomon van, nem tántorgok.
9. Annak örült szívem, és vigad méltóságom; testem is bizton lakozik.
10. Mert nem hagyod lelkemet az alvilágra, nem engeded jámborodat vermet látnia.
11. “Tudatod velem az élet ösvényét: örömök bősége van színed előtt, kellemetesség a te jobbodban mindétig!

IMIT fordítás (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)