2016. május 23., hétfő

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - Természetfölötti jóakarat 15.

A kedvesség Isten ajándéka

Hanem a világ bolondjait [szándékosan] választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket;
És a világ nemteleneit és megvetettjeit [szándékosan] választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse: Hogy ne dicsekedjék [ne kérkedjen] ő előtte egy test sem.

I. Korinthus 1:27-29

Annak idején, amikor Smith Wigglesworth élettörténetét olvastam, mély benyomást tettek rám azok a hatalmas dolgok, amiket megcselekedett, mint például betegek gyógyítása, halottak feltámasztása. Azt gondoltam akkor magamban „Uram, tudom, hogy elhívtál, de én soha nem lennék képes ilyet tenni”.

Hirtelen az Úr megszólított: „Miért nem? Te is olyan zűrös vagy, mint a többi”. Látod, minden fordítva van. Azt gondoljuk, Isten olyan embereket keres, akik „egyben vannak”. De ez egyáltalán nem így van. A Biblia szerint Isten a világ bolondjait és erőtleneit választotta ki, hogy megszégyenítse a bölcseket. Olyan embereket keres, akik hajlandóak magukat megalázni, és megengedni Neki, hogy rajtuk keresztül valósítsa meg akaratát.

Ha ügyelünk arra, hogy ne legyünk gőgösek és arrogánsak, az Úr ugyanolyan hatalmas dolgokat fog rajtunk keresztül cselekedni, mint tette azt Smith Wigglesworth vagy bármelyik kiválasztottja esetében. De abban a pillanatban, amikor elragad minket gőg, az Úr visszaránt. Ne feledd a Biblia igazságát: az Úr megaláz és fel is magasztal (I Sámuel 2:7). Mindig tartsd észben azt az igazságot, hogy az erő nem tőlünk van, hanem Tőle. Nem azért választ ki minket, mert képesek vagyunk valamit megtenni, egyszerűen csak azért, mert ott vagyunk, elérhetők vagyunk. Ez szintén Isten kegyelmének és jóindulatának része, amelyet ránk áraszt, amikor Krisztus személyes nagykövetévé választ minket.

Fordította: Berényi Irén