2016. május 12., csütörtök

Zsoltárok Könyve 17.

1. Ima Dávidtól.
Hallgass, Örökkévaló, igazsággal, figyelj fohászkodásomra, figyelmezz imádságomra nem csalárd ajkakból!
2. Te tőled eredjen itéletem; szemeid az egyenességet nézik.
3. Megvizsgáltad szívemet, gondoltál rám éjjel, kipróbáltál, nem találtál gonosz gondolatot bennem, szájamon sem lépett át.
4. Emberek cselekvéseinél, ajkaid igéje által, őrizkedtem az erőszakosnak ösvényeitől;
5. követték lépteim nyomdokaidat, nem tántorogtak 1ábaim.
6. Én szólítottalak, mert meghallgatsz engem, Isten, hajtsd füledet felém, halljad beszédemet.
7. Csodálatosan míveld kegyeidet, te, a ki segíted azokat, kik támadók elől jobbodban keresnek menedéket.
8. Őrizz meg engem, mint a szemnek fényét, szárnyaid árnyékában rejts el engem,
9. a gonoszok elől, kik engem pusztítottak, ellenségeimtől, kik dühvel körülfognak engem.
10. Hájukban eltompultak, szájukkal gőgösen beszéltek.
11. Lépteinkben mostan körülvettek minket, szemeiket irányozzák, hogy földre terítsenek.
12. Hasonló ő az oroszlánhoz, mely ragadozni vágyik, fiatal oroszlánhoz, mely rejtekben ül.
13. Kelj föl, Örökkévaló, szállj vele szembe, görnyeszd le őt, szabadítsd ki lelkemet a. gonosztól kardoddal,
14. emberektől kezeddel, oh Örökkévaló, a világ embereitől; részök van az életben, kincseddel megtöltöd a hasukat; jól laknak fiakkal és hagyják vagyonukat gyermekeiknek.
15. Én- igazságban hadd látom színedet, hadd lakom jól ébredéskor alakoddal.

IMIT fordítás (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)