2016. május 20., péntek

Zsoltárok Könyve 20.

1. A karmesternek. Zsoltár Dávidtól.
2. Hallgasson meg téged az Örökkévaló a szorultság napján, ótalmazzon téged Jákób Istenének neve;
3. küldje segítségedet a szentélyből, és Cziónból támogasson téged!
4. Emlékezzék meg mind a lisztáldozatidról és égőáldozatodat kövérnek fogadja! Széla.
5. Adjon neked szíved szerint, és minden tanácsodat teljesítse.
6. Hadd ujjongunk segítségedben, és Istenünk nevében emelünk zászlót; teljesítse az Őrökkévaló mind a kérelmeidet!
7. Most tudom, hogy megsegítotte az Örökkévaló az ő fölkentjét, meghallgatja őt szent egeiből segítő jobbjának hatalmas tetteivel.
8. Ezek a szekérhaddal, azok a lovakkal – de mi az Örökkévalónak, Istenünknek nevét emlegetjük.
9. Ők görnyedtek és elestek, de mi fölkeltünk és fennmaradtunk.
10. Örökkévaló, segíts! A király hallgasson meg bennünket, a mely napon felkiáltunk.

IMIT fordítás (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)