2016. május 27., péntek

Joyce Meyer - Kegyelmed éltet - Természetfölötti jóakarat 16.

Krisztus személyes képviselője

Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.
II. Korinthus 5:20

Mint azt már megállapítottuk, Krisztus nagykövetei vagyunk, az Élő Isten Fiának személyes képviselői. Ez azt jelenti, bármit teszünk is, kiválóan kell megtennünk. Ez azt jelenti, bárhová megyünk, Jézus Krisztust képviseljük mindenki előtt, akivel csak találkozunk és kapcsolatba kerülünk. Ezért kell mindig királyi követekhez méltóan néznünk, beszélnünk, viselkednünk, cselekednünk. Ezért kell nagyon vigyázni magunkra, testünkre, elménkre, szellemünkre és mindenünkre, amink csak van.

Mint Krisztus követőinek, a ruhánk, a házunk, az udvarunk, az autónk legyen mindig tiszta, szép, rendezett. Mindent a tőlünk telhető legtökéletesebben végezzünk el. Ez persze nem azt jelenti, hogy mindenből a legjobbat kell birtokolnunk. Természetesen nem lehet mindenünk, ami másoknak van. De törekedjünk arra, hogy bármink, amink csak van, Krisztus dicsőségét hirdesse.

Ne feledd: rajtunk, személyes földi követein keresztül vonzza Jézus magához az embereket, rajtunk keresztül békíti meg az embereket Istennel.

Ebben a versben Pál azt mondja, mivel te is és én is részesülünk Isten jóindulatában, feladatunk és elhívásunk az, hogy segítsünk másokat is abban, hogy átvehessék azt az isteni jóindulatot, amelyben az Úr részesíteni akarja őket, ugyanúgy, ahogy velünk is megtette.

Ragyogj

És szóla az Úr Mózesnek, mondván: Szólj Áronnak és az ő fiainak, mondván: Így áldjátok meg Izráel fiait, mondván nékik: Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad [legyen kedves, könyörületes veled]. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked [szíved és életed nyugalmát]
IV. Mózes 6: 22 – 26

Tudod, mit jelent az Úr orcája? Az Ő arca, egész valója. Ha valaki azt mondja neked: Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad: Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked (IV Mózes 6: 25-26), ez alatt azt érti „ Lássák meg az emberek, hogyan ragyog az Úr dicsősége rajtad illetve rajtad keresztül”.

Hadd buzdítsalak valamire. Amikor reggel nekivágsz a napodnak, fordulj az Úrhoz és kérd meg, hogy világosítsa meg az Ő arcát rajtad. Kérd meg, hogy fordítsa rád az arcát és adjon neked békességet. Kérd meg, hogy az Ő dicsősége ragyogjon rajtad, mint Mózesen. Ez a világosság ragyogjon az emberek előtt, hogy megláthassák és dicsőíthessék az Atyát, aki a mennyben van (Máté 5:16)

Ragyogni ugyanolyan egyszerű, mint a mosolyogni. Ez az egyik módja annak, hogy „felkapcsolod” Isten dicsőségét. Isten dicsőségének fénye benned van, de ha nem mutatod meg, nem hoz áldást másokra. Olyan izgalmas megfigyelni, mi történik, amikor rámosolyogsz az emberekre és kedves vagy velük. Mindig legyél kedves, amikor csak tudsz, mindenkivel, akivel csak tudsz. Ha így teszel, te is kedvességet kapsz, hiszen meg van írva, amit vet az ember, azt aratja is (Galata 6:7). Ha kedvesek vagyunk az emberekkel, viszonzásképpen mi is kedvességet kapunk tőlük.

Áldott légy, hogy áldás legyél

A záró fejezetben arra szeretnélek buzdítani, hogy imádkozz a természetfeletti jóindulatért. Imádkozz azért, hogy kedvességet kapj mindenkitől, akivel kapcsolatba kerülsz.

Bárhová is visz az utad, imádkozz, hogy kedvességre találj ott. És arról se feledkezz meg, hogy imádkozz másokért, hogy ők is részesedhessenek Isten jóindulatából. Isten megígérte Ábrahámnak, hogy megáldja őt azért, hogy áldás lehessen (II. Mózes 12:2)

Például ha bemegyek egy étterembe, mindig hálát adok: „Uram, köszönöm, hogy kedvességet találok ezen a helyen. Kérlek, áldj meg, hogy áldás lehessek mindazoknak, akik itt vannak”. Általában sokkal jobb kiszolgálásban, jobb bánásmódban van részem, jobb ételeket kapok, mintha ezt nem tenném. Ha kipróbálod, és nem ezt tapasztalod, ne csüggedj. A Biblia azt mondja, a hívőket is érik próbák.

Velem is megesett már, hogy valahol imádkoztam azért, hogy kedvességet, jóindulatot találjak, de egyáltalán nem bántak kedvesen velem. De az esetek nagy többségében sikerrel járok a fenti igazság alkalmazásában. Meg vagyok arról győződve, hogy döntő fontossággal bír az, hogyan viselkedünk olyan helyzetekben, amikor nem azt kapjuk, amit vártunk, és befolyásolja azt, ahogyan ez a bibliai igazság működik az életünkben. Ha úgy látod, hogy a dolgok nem úgy működnek körülötted, ahogyan szeretnéd, csak imádkozz, kérd az Úr segítségét ahhoz, hogy el tudd viselni a próbákat, tudj megfelelően hozzáállni a helyzethez, az Ő dicsőségére.

Bárhol is vagy, kérd az isteni jóindulatot saját magad és a körülötted levők részére is. Ha így teszel, a természetfeletti jóindulat megnyugszik rajtad, áldott leszel és áldás leszel mások számára is.

Fordította: Berényi Irén