2016. május 30., hétfő

Rodney H. Browne - A csoda, amire szükséged van, benned van

Alapigék:
2 Királyok 6:1-7.
És mondának a próféták fiai Elizeusnak: Ímé ez a hely, ahol nálad lakunk igen szoros nékünk; 2 Hadd menjünk el, kérlek a Jordán mellé, hogy mindegyikünk egy-egy fát hozzon onnét, hogy ott valami hajlékot építsünk magunknak, amelyben lakjunk. És monda: Menjetek el! 3 És monda egy közülük: Nyugodj meg rajta és jöjj el a te szolgáiddal. És monda. Én is elmegyek. 4 És elméne velük. És mentek a Jordán mellé és ott fákat vágtak. 5 És történt, hogy mikor egy közülük egy fát levágna, a fejsze beesék a vízbe. Akkor kiálta és monda: Jaj, jaj, édes uram! Pedig ezt is kölcsön kértem! 6 És monda az Isten embere: Hová esett? És mikor megmutatta néki a helyet, levágott egy fát és utánadobta, és a fejsze feljött a víz színére. 7 És monda: Vedd ki. És kinyújtván kezét, kivevé azt.

Elizeus a kenet kettős mértékét kapta Illéstől
Elizeus - Jehova üdvösség
Az üdvösség jelentése a héberben: felszabadulni egy korlátozott körülményből, illetve korlátozott létformából

1. Isten életünk következő szakaszába visz bennünket
a. A változás elkerülhetetlen, de a növekedés szándékos.
b. Ahhoz, hogy a következő szakaszba lépj, fel kell építened azt.
c. A természetesből a természetfölöttibe lépni.

2. Törj ki a korlátaidból
Ézsaiás 54:1-3. Ujjongj te meddő, ki nem szültél, ujjongva énekelj és kiálts, aki nem vajúdtál, mert többek az elhagyottnak fiai a férjnél való fiainál, azt mondja az Úr. 2 Szélesítsd ki a sátorod helyét, és hajlékaidnak kárpitjait terjesszék ki; ne tiltsd meg; nyújtsd meg köteleidet és erősítsd meg szegeidet.

a. Ujjongj, te meddő
b. Szélesítsd ki lakhelyedet
c. Terjeszkedj
d. Ne fogd vissza magad
e. Hosszabbítsd meg
f. Erősítsd meg

Isten ígéretei
3 Mert mind jobb-, mind balkézre kiterjedsz, és magod népeket vesz örökségbe, és puszta városokat megnépesítenek. 4 Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol, mert ifjúságod szégyenéről elfeledkezel és özvegységednek gyalázatáról többé meg nem emlékezel.

a. Ki fogsz terjedni
b. Birtokold a népeket
c. Foglalj területeket
d. Nem fogsz szégyent vallani
e. Elfelejted a múltadat

"Mert férjed a te Teremtőd, seregeknek Ura az Ő neve, és megváltód Izraelnek Szentje az egész föld Istenének hívattatik." (5.v.)

3. Mindenkire szükség van
2 Királyok 6:2. Hadd menjünk el, kérlek a Jordán mellé, hogy mindegyikünk egy-egy fát hozzon onnét, hogy ott valami hajlékot építsünk magunknak, amelyben lakjunk.
b. Lukács 9:62 És monda néki Jézus: Valaki az eke szarvára veti kezét és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.

4. Használd a kenetet
a. Ne építsd a kenet nélkül
2 Királyok 6:3
3 És monda egy közülük: Nyugodj meg rajta és jöjj el a te szolgáiddal. És monda: Én is elmegyek.

II. Mózes 33:15
15 Monda Néki Mózes: Ha a Te orcád nem jár velünk, ne vigyél ki minket innen.

b. Maradj a kenet alatt
1 János 2:27
27 És az a kenet, amelyet ti kaptatok Tőle bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az és nem hazugság, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok Őbenne.

c. A kenet előkészíti a csodát a számodra!
2 Királyok 6:6-7
6 És monda az Isten embere: Hová esett? És mikor megmutattanéki a helyet, levágott egy fát és utánadobta, és a fejsze feljött a víz színére. 7 És monda: Vedd ki. És kinyújtván kezét, kivevé azt.

5. A hit megvallása

a. A csoda, amire várok csak egy karnyújtásnyira van tőlem.
b. Ami rosszat az ördög eltervezett, az Úr jóra fordítja.
c. Kinyúlok, és megragadom azt!