2016. május 24., kedd

Oral Roberts - Isten természetfeletti nyomkövető rendszere 1.

Amikor a próbák egymás után jönnek az életedben, mint az időjárási ciklonok, amik végigsüvítenek a prérin, vagy mint hullócsillagok, ahogy átszelik az egeket, akár mint kemény öklök ütése az álladon, amik kiütnek, és a földre kerülsz levegő után kapkodva. Ahogy ott fekszel a földön kiterülve a fájdalmas ütéstől, a kimerítő fájdalomtól, az egyedülléttől és semmilyen segítség nem tűnik fel a horizonton, ami segíthetne, hogy a lábadra állj vagy felemeljen a legmélyebb gödörből a legmagasabb egekig.

A földön eltöltött 75 évem alatt megmásztam a legmagasabb hegyeket és átvergődtem a legmélyebb völgyeken, de a második legnagyobb csapás, ami lesújtott rám (az első a tuberkulózissal való bunyóm volt) teljesen váratlanul ért. 1992. október 6-án amikor visszafelé hajtottam az autóval a szállodai szobámhoz, miután élőben prédikáltam a Trinity Broadcasting Networkon Tustinban, Kaliforniában, egy éles fájdalom szúrt a bal oldalamba, mintha kést döftek volna belém. Mire elértem a szobát, olyan fájdalmat éltem át, amit még soha azelőtt, majd hirtelen lezuhantam a padlóra, eszméletlenül egy masszív szívroham következtében. Drága feleségem Evelyn hallott engem és hívta a 911-et, majd a következő dolog, amit felfogtam, hogy a rohammentő a Hoag Memorial Kórházba szállított Newport Beach-ben, Kaliforniában. Egy röpke pillanatra úgy tűnt, hogy a természetfeletti nyomkövető rendszerem valahogy leszakadt Istenről és kiesett a lábam alól a talaj. Úgy éreztem a sötétségben tapogatózok, egy árnyékvilágban, ahol valahogy elvesztettem az irányt. A következő néhány magányos órában hol elvesztettem az eszméletem, majd hol visszatért és a testem megéledt, négyszer hoztak vissza a halál markából. Ez alatt az élmény alatt kaptam egy kijelentést Istentől, ami szokatlan módon segített nekem és hiszem, hogy a te életedben is felbecsülhetetlen értékkel bírhat. 

Tudom, ez az egyik legprofánabb dolog, amit Isten valaha mutatott nekem a magyarázattal való nyelveken szólással kapcsolatban, amit én ISTEN TERMÉSZETFELETTI NYOMKÖVETŐ RENDSZERÉNEK IS HÍVOK. Mit értek Isten természetfeletti nyomkövető rendszere alatt? A 18. Zsoltár 34. versében a zsoltáros Dávid rátapint a kérdés kulcspontjára: “Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasé, és az én magas helyeimre állít engem.” Elmondom neked, amikor a szívroham leigázott és a testemet dühöngő szélként korbácsolta úgy éreztem, hogy a lejjebb vagyok az alföldnél – nem pedig Isten magas helyein. Szóval, hogy teljes egészében megértsd, hogy ez mit jelent a te életedre vonatkozólag, meg kell értened, hogy a szarvastehén, ahogy a zsoltárosban és a biblia más részeiben is le van írva, az egy nőstény gímszarvas és Isten különlegesen egyedi módon hozta létre ezt a teremtményt, nem úgy, mint minden más teremtményét. 

A tehénszarvas a legkorreláltabb az Isten által megteremtett állatok közül, mert van benne egy beépített speciális nyomkövető rendszer. A hátsó lábai olyan tökéletesen követik a mellső lábait, hogy amikor földet ér a mellső lábaival a hátsó lábai tökéletes harmóniában követik azokat és pontosan ugyanazon a ponton érik a földet még csak nem is egy centivel odébb. A szarvastehén teste, bensője, ösztönei, bármilyen elmével vagy intellektussal is rendelkezik, mind olyan tökéletesen van koordinálva, hogy biztos lábakon tud végig szökdelni a durva, egyenetlen terepen, ahogy a széllel versenyzik! Mindegy hogy az alföldön rohan át vagy felemelve fejét a magas helyek felé, meredek szakadékok szélein mászva, hegyek szegélyein átrepülve, éles kiugró kövek falai között keskeny hágókon át, vad fesztelenséggel ugrál a magas helyekre, ahova Isten állította és csakis egyedül Ő tudja oda állítani! Az ÚR ilyen csodálatos módon alkotta meg ezt a teremtményt, hogy gondot tudjon viselni a kicsinyeiről és speciális búvóhelyet találjon messze a veszélyektől, amik leselkednek rájuk, ahol álcázni tudja magát, ahol gondozni tudja a kicsiket és lehozni őket a hegyről. Ahogy felviharzik a magaslatok felé és viszi magával a kicsinyeit, nem ugrik a halálba, mert tudja, hogy a nyomkövető rendszere tökéletes. Arcát a széllel szembe fordíthatja, és vad fesztelenséggel futhat a magas helyek belső zugaiba, ahol elrejtheti a kicsinyeit és EGYETLEN ELLENSÉG SEM TALÁLJA MEG ŐT! Soha nem értékeltem teljesen mennyire létfontosságú az állatok nyomkövető rendszere, amíg el nem mentem az első szarvas vadászatomra Colorado-ba sok évvel ezelőtt. Még a szezon elején voltunk és gyorsan felfedeztük, hogy a szarvasok még magasan a hegy tetején voltak szóval béreltünk lovakat, hogy felvigyenek bennünket a meredek lejtőkön.

Fordította: Nagy Andrea