2016. május 17., kedd

David Wilkerson - Ha elfordultál az Úrtól 1.

“A kegyelem idején meghallgattalak és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!” (2Korinthus 6:2)

Ez az üzenet azokhoz szól, akik elfordultak az Úrtól. A visszaesés "hitehagyást, elfordulást, elesést" jelent bibliai értelemben. Pál apostol szerint, aki a fenti verset írta: Íme, most van az üdvösség napja." Másszóval: Ha valaha tervezted, hogy hinni fogsz Jézusban, akkor itt van az ideje..

Pál kijelentése egyszerre meghívás és figyelmeztetés. A figyelmeztetés a következőképpen szól: "Ne vedd Isten kegyelmét hiába. Ne vedd semmibe, ne mulaszd el vagy ne tedd félre Isten feléd nyújtott kegyelmének ajánlatát."

Jézus figyelmeztetett, hogy sok hívő el fog fordulni és hitében ki fog hűlni. "Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül." (Máté 24:12). Üzenete tisztán érthető. Sokan akik szeretettel égtek Isten dolgai iránt, hűtlenné fognak válni. Szellemi elhidegülésbe sodródnak. Némelyek pedig visszaesnek eredeti test-szerinti életmódjukba. Mikor fog mindez történni? Jézus szerint mindez “a vajúdás kínjainak kezdete idején” fog megtörténni. (Máté. 24:8)

A napjainkban észlelhető - a hittől a hitetlenségre való - elfordulás akkor mutatkozik mikor a legkevésbbé számítunk rá. Sőt, azt várnánk az emberektől, hogy közelebb kerülnek Istenhez. “A vajúdás kínjainak” kezdeténél állunk, amire Jézus utalt. Még a világ is egyetért azzal, hogy napjaink a kifejezethetetlen gonoszság napjai; korlátozás nélküli kapzsiság, dühöngő szexuális fajtalanság, a sokaság mindenféle szenvedélynek hódol, iszákosságtól, kábítószereken keresztül a pornográfiáig.

A kérdésem ez: Most van itt az ideje az üdvösség elhanyagolásának? Egyáltalán nem! Ha valaha is szeretted és követted Jézust, de most hideggé váltál, a Szent Szellem hozzád beszél. Hív téged, hogy térj vissza Krisztus kegyelmes karjába. Részvéttel sürgetlek, hogy halgass arra amit a Szent Szellem mond. Akinek van füle a hallásra, hallgassa meg amit mond.

Némelyek, akik elfordultak, ezt mondják szívükben: “Bármikor kibékülhetek Istennel, amikor csak akarok. Csak még nem vagyok készen. Nem haragszom Istenre, csak élvezni akarom a barátaim társaságát és jól érezni magam. Tudom, hogy Isten szeret és kegyelmes. Amikor készen állok, vissza fogok térni hozzá.” Különösen olyan fiatalok között hallok ilyesmit, akik elfordultak.

A Szent Szellem kényszerített rá, hogy rámutassak az ilyen elhidegülés veszélyére. Ez nem azt jelenti, hogy Isten elfordulna az ilyen emberektől; kegyelme folyamatosan készen áll. Krisztus vére a bűnösök felé soha nem fogja elveszíteni erejét. De az elhidegedésnek van egy erős és előre látható hatása.

A szellemi hidegség a szív megkeményedéséhez vezet.

A kifejezés “megkeményedés” olyan állapotot mutat, amelyet a Szent Szellem minden kedves kérlelése és meggyőző érvelése érintetlenül hagy. Ez az állapot hidegséggel kezdődik - a személy saját akaratából elfordul Istentől és nem áll szándékában engedelmeskedni az evangélium hívó szavának. Azok számára, akik hidegen elfodulnak Isten szavától - akik távol maradnak a Szent Szellemtől - a megkeményedés az eredmény.

Pál beszél erről, amikor mondja, hogy Krisztus visszajövetele előtt: “Az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás...” Tömeges hittől való elfordulásra utal, amit egy antikrisztusi szellem kiengedése fog követni. (lásd 2Thesszalonika 2:3) Azokat, akik “nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek” (2:10) Isten kiszolgáltatja a tévelygésnek, hogy inkább higgyjenek a hazugságnak, mint az igazságnak. Azok, akik elfordulnak az Úrtól, az igazságtól, "elveszik ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek." (2:12).